Artificiell Intelligens är ett område där utvecklingen går snabb framåt. Det innebär nya fantastiska möjligheter men kanske också risker. Men vad är AI egentligen och på vilket sätt kan den tekniska utvecklingen påverka människans livsvillkor i framtiden? Det behöver vi prata om och ni som lärare är viktiga för att sprida kunskap och engagemang.

Under lärarkvällen fick lärarna möjlighet att träffa kunniga forskare och personer som delade med sig av sina tankar om hur AI kan påverka vår framtid.

Kvällens arrangerades på Dome of Visions, en klimatsmart byggnad och inspirerande mötesplats som vill uppmuntra till samtal kring en hållbar framtid.

Program

Föreläsning 1: AI och Kunskapssamhällets utmaningar med Jonas Ivarsson, professor i pedagogik på Göteborgs universitet.

Jonas Ivarsson började studera kognitionsvetenskap och kommunikationsstudier innan han 2004 disputerade inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 2013 blev han professor i pedagogik med forskning fokuserad på olika teknologiers roll i utvecklingen av kunskap och kompetens. 2019 flyttade han till informatik vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Där är hans roll att leda den framväxande forskningen om Artificiell Intelligens.

Om föreläsningen

Det tekniska område som inordnas under begreppet Artificiell Intelligens är under snabb utveckling och påverkar såväl arbetsliv och fritid, som skolans verksamhet. Användningen av AI innebär att vi automatiserar, inte bara fysiska aktiviteter, utan också intellektuella. Att automatisera intellektuella aspekter av skola, arbete och vardag är på många sätt annorlunda från fysisk automatisering. Denna förändring innebär att vi behöver utveckla vår förståelse av vad som är viktig kunskap idag och i framtiden. Ett antal frågor kan ställas kring vad vi vill att barn, arbetande och medborgare behöver kunna, veta och förstå i samhället, men också hur undervisning kan stödjas med hjälp av ny teknologi.

Föreläsning 2: En framtid med Artificiell Intelligens: möjligheter och risker, med Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers.

Olle Häggström är också forskare vid Institutet för Framtidsstudier och medlem i Kungliga Vetenskapskademien. Huvuddelen av hans forskningsmeriter ligger inom sannolikhetsteorin, men på senare år har han breddat sina intressen allt mer, bland annat mot AI-futurologi, AI-risk och AI-etik. Han är författare till fyra böcker, varav senast Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (Oxford University Press, 2016).

Om föreläsningen

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har accelererat kraftigt under 2010-talet och kan i framtiden väntas få genomgripande inflytande på samhället och våra liv – på gott och ont. Vilka är de positiva möjligheterna och vilka är riskerna? Och framför allt: vad kan vi göra för att maximera chansen att realisera de positiva möjligheterna samtidigt som vi undviker de värsta riskerna?

  • Jonas Ivarsson.

  • Olle Häggström. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

  • Jonas Ivarsson.

  • Olle Häggström. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

Föreläsning 3: Etisk AI och industrin i transformation, med Anna Katariina Wisakanto, dataanalytiker på Ericsson och student på Teknisk Fysik på Chalmers.

Om föreläsningen

Den tekniska transformationen med AI i spetsen leds av ett fåtal stora företag som ger oss produkter och tjänster vi inte visste vi ville ha, skapade av ett fåtal experter, som påverkar oss även när vi inte vet att de fattar beslut åt oss. Vilka idéer vill vi att teknologin ska omfamna för att vara medskapare till ett samhälle vi känner representerar oss? Vad behöver den enskilda utvecklaren för att jobba etiskt med AI? Hur ska företagen leverera snabbt och ansvarsfullt när lagarna och ramverken släpar efter den teknologiska utvecklingen? Och hur står sig Sverige och Göteborg i kapplöpningen?

  • Anna Katariina Wisakanto.

  • Interiör på Dome of Visions.

  • Anna Katariina Wisakanto.

  • Interiör på Dome of Visions.

Presentationer

Förutom föreläsningarna och matmingel var det panelsamtal och Q&A.

Läs mer om Vetenskapsfestivalen och deras program här.