Vi har gjort en djupdykning i hur huset ska användas och tillvaratagit alla möjligheter som ges för att skapa en innehållsrik vandring genom huset för våra besökare. Ett antal nya publika och avgiftsfria utställningsytor har tillkommit för att stärka de vertikala sambanden mellan våningsplan och aktiviteter. På så vis får huset en större öppenhet. Nobel Center blir ett publikt hus som samspelar bra med omgivningen och kommer att göra hela Blasieholmsudden mer tillgänglig och inbjudande”, säger Ylva Lageson, vd Nobelhuset.

Vägledande för arbetet har varit den långa erfarenhet som finns av att bedriva publik verksamhet, bland annat på Nobelmuseet, och genom nya aktiviteter som stockholmare har kunnat prova på. Under förra året handlade det exempelvis om en crash course i årets naturvetenskapliga Nobelpris och iscensatta föreläsningar i samverkan med Dramaten. Det producerades också ett lärarmaterial kring årets Nobelpris och för första gången arrangerades en internationell lärarkonferens där Nobelpristagare mötte lärare från hela världen. 

Nobelpriset är en fantastisk bas att skapa innehåll och bygga upplevelser kring. Besökarna ska känna sig välkomna och kunna röra sig från utställningarna längs ner och hela vägen upp till restaurangen och de öppna loungeytorna på översta våningsplanet. Kanske kommer man att lära sig mer om gravitationsvågor men hamnar också på ett seminarium om Malalas kamp för flickors rätt till utbildning eller avslutar ett skolbesök kring Alfred Nobel med att gå ut på husets terrass, säger Anna Sjöström Douagi, programchef för Nobel Center.

Nobel Center

 • Minst 600 000 besökare per år.
 • 12 skolklasser om dagen ska kunna besöka Nobel Center. Det kommer att finnas dedikerade klassrum/experimentsalar samt matsäcksrum.
 • 3 000 kvadratmeter utställningsyta.
 • 800 platser i auditoriet.
 • 240 matgäster i restaurangen på översta våningen.
 • 180 cafébesökare i bistron på entréplanet. På sommaren tillkommer cirka 100 platser utomhus.
 • 115 toaletter.
 • 150 meter rulltrappa.
 • 4 hissar.
 • 1 bibliotek och 1 museibutik.
 • Byggnaden är 31,5 meter hög, knappt 65 meter lång och 38 meter bred.

Högupplösta bilder hittas bland våra pressbilder.

 • Vi har skapat ett öppet entréplan som bjuder in till husets olika aktiviteter och upplevelser. Här har du sikt rakt genom huset från Hovslagargatan ut mot parken och den nya uteserveringen. Utställning, information, café och museibutik samsas här. På entréplanet börjar besökarens vandring för att lära sig mer om Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Flera av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla både tillfälliga tematiska utställningar och utställningar kring Nobelpriset, pristagarna och Alfred Nobel. En utveckling av byggnaden är de avgiftsfria vertikala utställningar som löper som en röd tråd längs de uppöppnade trapphusen och kopplar samman våningsplan och dess olika aktiviteter. Här möts besökare från när och fjärran med strosande stockholmare. Runt utställningarna byggs också program för skolklasser. Målet är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka Nobel Center. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Vi har skapat ett öppet entréplan som bjuder in till husets olika aktiviteter och upplevelser. Här har du sikt rakt genom huset från Hovslagargatan ut mot parken och den nya uteserveringen. Utställning, information, café och museibutik samsas här. På entréplanet börjar besökarens vandring för att lära sig mer om Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Flera av våningsplanen i Nobel Center kommer att innehålla både tillfälliga tematiska utställningar och utställningar kring Nobelpriset, pristagarna och Alfred Nobel. En utveckling av byggnaden är de avgiftsfria vertikala utställningar som löper som en röd tråd längs de uppöppnade trapphusen och kopplar samman våningsplan och dess olika aktiviteter. Här möts besökare från när och fjärran med strosande stockholmare. Runt utställningarna byggs också program för skolklasser. Målet är att alla skolbarn i Sverige någon gång under sin skoltid ska få besöka Nobel Center. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Auditoriet är utformat för att ta tillvara de fantastiska vyer över Stockholm som platsen erbjuder. Här över Nybroviken och Strandvägen. Auditoriet länkas samman med staden som både bjuds in samtidigt som den får agera fond till scenen – Nobelpriset och Stockholm binds samman. Här arrangeras föreställningar och vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och samtal med Nobelpristagare och andra stora tänkare året runt. Här samlas forskare, studenter, näringsliv, politiker och intresserade stockholmare. Från auditoriet tar man sig enkelt upp till det publika restaurangplanet som ligger allra högst upp i byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats sydost om byggnaden. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp och cafét flyttar utomhus. Här möts Nationalmuseum och Nobel Center. Långväga besökare till Stockholm kommer kunna kombinera en dag med att ta del av svensk konst och design för att sedan lära sig mer om Nobelpriset. Båtar lägger till längs kajen och hela udden blir mer trygg och tillgänglig för stockholmarna. Fasaden är utformad av glas, natursten och ett mässingsliknande rostfritt stål som bildar ett vertikalt skimrande raster över byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • Auditoriet är utformat för att ta tillvara de fantastiska vyer över Stockholm som platsen erbjuder. Här över Nybroviken och Strandvägen. Auditoriet länkas samman med staden som både bjuds in samtidigt som den får agera fond till scenen – Nobelpriset och Stockholm binds samman. Här arrangeras föreställningar och vetenskapliga seminarier, öppna föreläsningar och samtal med Nobelpristagare och andra stora tänkare året runt. Här samlas forskare, studenter, näringsliv, politiker och intresserade stockholmare. Från auditoriet tar man sig enkelt upp till det publika restaurangplanet som ligger allra högst upp i byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

 • I anslutning till Nobel Center skapas en ny allmän plats sydost om byggnaden. Under sommarmånaderna kommer fasaden att kunna öppnas upp och cafét flyttar utomhus. Här möts Nationalmuseum och Nobel Center. Långväga besökare till Stockholm kommer kunna kombinera en dag med att ta del av svensk konst och design för att sedan lära sig mer om Nobelpriset. Båtar lägger till längs kajen och hela udden blir mer trygg och tillgänglig för stockholmarna. Fasaden är utformad av glas, natursten och ett mässingsliknande rostfritt stål som bildar ett vertikalt skimrande raster över byggnaden. Bild: www.tmrw.se / © Nobelhuset AB. Arkitektur: David Chipperfield Architects.

Om Nobel Center

Nobel Center blir ett nytt hus i hjärtat av Stockholm där Nobelpriset och de fantastiska upptäckter och insatser som pristagarna belönats med får sin naturliga plats. Nobelpriset blir utgångspunkten för en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Det blir en plats där engagerade världsförbättrare, nyfikna stockholmare, skolklasser och besökande turister kan mötas och inspireras till att vilja vara med och bidra till en bättre värld. För den eleganta och tidlösa arkitekturen står David Chipperfield Architects Berlin.