Se filmen om Nobelprisbelönade Nelson Mandela och Frederik Willem de Klerk och besvara därefter frågorna.

  1. Vilka var Nelson Mandela och Frederik Willem de Klerk?
  2. Mellan 1948 och 1994 rådde apartheid i Sydafrika. Vad innebar detta samhällssystem?
  3. Vad ville Nelson Mandela uppnå? Hur gick Mandela och de Klerk tillväga för att uppnå det målet?
  4. Vilka mänskliga rättigheter kan du koppla till pristagarnas arbete och situationen i Sydafrika under apartheidregimen?

Tips! Börja med att titta på den här bilden och bestäm vilken sorts rättighet det handlar om. Ta därefter hjälp av regeringens lättlästa version av de mänskliga rättigheterna* för att hitta den eller de specifika artiklarna som berörs.

 

Fördjupningsuppgifter – Sydafrika

  1. Hur ser det ut i Sydafrika idag? Har befolkningen fått de rättigheter som Nelson Mandelas kamp handlade om? Leta efter information på Internet. Använd minst två källor för att redovisa ditt svar. Förslag på länkar att använda:
  1. Vad tror du krävs för att åstadkomma större jämlikhet i Sydafrika?