Se filmen om den Nobelprisbelönade fredsmäklaren Martti Ahtisaari och besvara därefter frågorna.

  1. Vem är Martti Ahtisaari?
  2. Hur såg situationen ut i Namibia när Ahtisaari kom dit 1989?
  3. Vad ville FN uppnå när de skickade dit Ahtisaari? Hur gick han tillväga för att uppnå målet?
  4. Vilka mänskliga rättigheter kan du koppla till Martti Ahtisaaris arbete och situationen i Namibia?

 

Tips! Börja med att titta på den här bilden och bestäm vilken sorts rättighet det handlar om. Ta därefter hjälp av regeringens lättlästa version av de mänskliga rättigheterna för att hitta den eller de specifika artiklarna som berörs.

Fördjupningsuppgifter – Namibia

  1. Hur ser den politiska situationen ut i Namibia idag, 30 år senare? Och hur ser de mänskliga rättigheterna ut i landet? Leta efter information på Internet. Använd minst två källor för att redovisa ditt svar. Förslag på länkar att använda:
  1. Freedom House är en organisation som arbetar för ökad frihet och demokrati världen över. Ta en titt på deras världskarta. Här får länder poäng utifrån hur mycket frihet och rättigheter medborgarna har i landet. Namibia anses vara ett land med stor frihet, men har färre poäng än t.ex. Ghana och Mongoliet. Vad tror du krävs för att Namibia ska få fler poäng?