Se filmen om den Nobelprisbelönade rättighetsaktivisten Malala Yousafzai och besvara därefter frågorna.

  1. Vem är Malala Yousafzai?
  2. Hur såg situationen ut i Swatdalen i norra Pakistan när Malala vid 11 års ålder började blogga för BBC?
  3. Vad ville Malala uppnå? Hur gick hon tillväga i sin kamp?
  4. Vilka mänskliga rättigheter kan du koppla till Malalas arbete och situationen i Swatdalen?

 

Tips! Börja med att titta på den här bilden och bestäm vilken sorts rättighet det handlar om. Ta därefter hjälp av regeringens lättlästa version av de mänskliga rättigheterna för att hitta den eller de specifika artiklarna som berörs.

 

Fördjupningsuppgifter

  1. Hur ser det ut i Pakistan idag (drygt 10 år senare)? Har befolkningen fått de rättigheter som Malala kämpade för? Leta efter information på Internet. Använd minst två källor för att redovisa ditt svar. Förslag på länkar att använda:

      2. Vad tror du krävs för att Malalas mål ska uppnås?