Se filmen om de Nobelprisbelönade fredsaktivisterna Betty Williams och Mairead Corrigan och besvara därefter frågorna.

  1. Vem var Betty Williams? Och vem är Mairead Corrigan?
  2. Hur såg situationen ut i Nordirland 1976?
  3. Vad ville Williams och Corrigan uppnå? Hur gick de tillväga i sin kamp?
  4. Vilka mänskliga rättigheter kan du koppla till situationen i Nordirland 1976?

Tips! Börja med att titta på den här bilden och bestäm vilken sorts rättighet det handlar om. Ta därefter hjälp av regeringens lättlästa version av de mänskliga rättigheterna för att hitta den eller de specifika artiklarna som berörs.

Fördjupningsuppgifter – Nordirland

  1. Hur ser situationen i Nordirland ut idag jämfört med 1976? Leta efter information på Internet. Använd minst två källor för att redovisa ditt svar. Förslag på länkar att använda:

6. Vad tror du krävs för att spänningarna i Nordirland ska upphöra?