Understanding matter handlar om ett av de fält som Alfred Nobel instiftade för sina pris: fysik. Utställningen undersöker hur vår värld är uppbyggd, från materians minsta byggstenar till det gigantiska universum. Den handlar också om hur upptäckter i fysik har förändrat vår värld.

Nobelpristagarna och deras upptäckter är en ingång som låter oss se det fascinerande i vår värld. Pristagarnas arbete visar oss den glädje som finns i att upptäcka och förstå. Deras bidrag visar oss möjligheten att använda vår kunskap till att utveckla nya möjligheter för att förändra vår värld.

Understanding matter är uppbyggd med sex teman.

Stjärnorna och universum

Stjärnhimlen har fascinerat människan sedan urminnes tider. Under de senaste århundradena har teleskop och andra tekniker låtit oss studera stjärnor och fenomen som varit osynliga för ögat. Astronomer och fysiker att utvidgat vår kunskap och gett oss insikter om vårt universums ursprung, struktur och utveckling.

Materia

Vår värld är byggd av materia, som finns i olika former. Byggstenarna i materia är atomer, som bildar molekyler och olika strukturer. Atom är i sig uppbyggd av ännu mindre komponenter.

Strålar och vågor

Solens strålar är skälet till att vi kan leva på jorden. Våra ögon låter oss uppleva ljuset och färgerna i vår värld. Bortom det synliga ljuset finns strålning som vi inte kan se med våra ögon.

A Quantum World

Kvantfysikens födelse på tidigt 1900-tal orsakade en omvälvning av fysiken. Även om den klassiska fysiken fortfarande förklarar det mesta vi ser i våra vardagliga liv, så krävs kvantfysikens förklaringar av det mikroskopiska för att förklara mycket av den teknik vi använder.

Att upptäcka det osynliga

Våra sinnen kan bara märka av en liten del av det som finns runt oss. Fysiker har utvecklat en flora av verktyg för att få en förståelse av vår värld på fler nivåer. Sofistikerad utrustning placeras i satelliter och gruvor för att lära oss mer om universum. Storskaliga experiment låter oss se materians minsta byggstenar.

Elektronik

Elektronik har blivit viktigare och viktigare i vårt vardagsliv. Telefonen, radion, television, datorn och annan elektronik har gett oss helt nya möjligheter att kommunicera och följa världens utveckling.