The Nobel Prize: Ideas Changing the World är en resande utställning om Alfred Nobel, Nobelpriset, Nobelpristagarna och om hur Nobelprisbelönade arbeten har format och fortsätter att förändra vår värld.

The Nobel Prize: Ideas Changing the World använder unika föremål och dokument, konstnärliga tolkningar och avancerad utställningsteknik.

Utställningen består av fem paviljonger med fem olika teman:

  • Nobelpriset ger en introduktion till Nobelpriset och dess områden.
  • Alfred Nobel presenterar Alfred Nobel, hans uppfinningar och industrier, och bakgrunden till hans testamente.
  • Nobelpriset genom decennierna ger en översikt av Nobelprisets historia, och över Nobelpristagarna och deras arbeten.
  • Nobelpriset i vårt dagliga liv visar på samspelet mellan Nobelprisbelönade arbeten och vardagliga företeelser.
  • Nobelpriset och framtiden diskuterar frågan om hur Nobelprisbelönade upptäckter kan påverka framtiden och vad framtida Nobelpris kan innebära.

Visats tidigare

Ahmedabad, India

9 januari–12 februari 2017

Art&Science Museum, Singapore

6 november 2015–24 januari 2016

Burj Khalifa, Dubai

29 mars–7 maj 2015

The Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi, Indien

31 oktober–11 december 2014

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasilien

13 mars–19 april 2014

Federação das Indústria do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasilien

11 november–10 december 2013