Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne är i år starkt kopplat till naturliga experiment – experiment som endast kan studeras och undersökas, inte initieras.
Vår tolkning av priset är en klänning fylld av grafiska element. Precis som fallet på tyget har naturliga experiment inte kunnat kontrolleras då det finns en mängd okända och udda faktorer kopplade till resultatet – tills nu.
Med vår kreation vill vi spegla pristagarnas sätt att mäta följderna av, och kontrollera, dessa naturliga experiment. Klänningen består av staplar som böjer sig runt kroppen och bildar en graf. Tillsammans med den ljusblå, sterila färgen och de svarta passpoalerna gör vi bäraren till en del av grafen.