Nobel Prize Teacher Summit

Nobel Prize Teacher Summit är en internationell lärarkonferens som hålls årligen i oktober i Stockholm där lärare från hela världen träffar Nobelpristagare, toppforskare och fredsaktivister runt ett angeläget tema. Initiativet bygger på att Nobelpriset kan inspirera människor att söka kunskap, att ställa frågor och försöka förstå och förbättra världen.