Fick tv-serien The last of us dig att undra om svampar skulle kunna styra världen? Har du hört att psykedelisk svamp skulle kunna bota depression? Skulle vi kunna bygga hus eller tillverka kläder av mycel? Vad kan svamp som växer flera hundra meter ner i berggrunden lära oss om livets uppkomst?

Välkommen att se museets utställning Fungi – svampar i konst och vetenskap och lyssna när Hanna Johannesson och Anna Rosling samtalar om möjligheter och hot inom svamparnas värld.

Svampar har i alla tider fascinerat människan. De är varken växter eller djur men lever i symbios med båda. De finns överallt, runt omkring oss och inuti oss, men förblir allt som oftast osynliga. De senaste decennierna har vetenskapliga upptäckter lärt oss mer om svampars viktiga funktioner, men svampvärlden är fortfarande full av mysterier som återstår för vetenskapen att lösa.

Hanna Johannesson är professor vid Kungl. Vetenskapsakademien med forskningsintresse i gränslandet mellan mykologi och evolutionsbiologi. Anna Rosling är lektor i evolutionsbiologi med forskning kring svampars mångfald och funktion i markeskosystemet vid Uppsala universitet.

Kvällen inleds med en guidad specialvisning av utställningen Fungi – svampar i konst och vetenskap kl 17.15-17.45. Samtalet äger rum i museets bistro kl 18.00-19.00.

Museets bistro och butik kommer att vara öppna fram till 19.30.

Se köp av biljetter nedan. Köpt biljett återbetalas ej.