Spanska sjukan orsakades av ett influensavirus. Förläggningar med amerikanska soldater vid slutet av första världskriget var sannolikt en viktig inkörsport för smittan i Europa. Första världskriget hade just avslutats och under pandemin skördades ännu fler liv. Till skillnad från den pandemi som pågår nu så var de flesta dödsoffren i spanska sjukan unga vuxna, som i övrigt var vid god hälsa. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog i pandemin.

Den internationella hjälporganisationen Röda korset, som fått Nobels fredspris för sina insatser under kriget, deltog även i kampen mot spanska sjukan. Internationella Röda Korskommittén tilldelades Nobels fredspris 1917, 1944 och 1963.

 

 

På bilden syns personal från Röda Korset ordna transport för människor som drabbats av spanska sjukan i Saint Louis i USA. Oktober 1918. (National Archives)

En Nobelpristagare som forskat kring pandemier är Peter Doherty. Hans forskning handlar framför allt om hur immunförsvaret fungerar, men i boken Pandemics från 2012 anlägger han ett bredare perspektiv på pandemier.

I sin Nobelprisbelönade forskning på 1970-talet studerade Doherty hur immunförsvaret känner igen virusinfekterade celler. En sorts vita blodkroppar, T-celler, dödar virusinfekterade celler, men bara om de känner igen både främmande ämnen – virus – och vissa ämnen från kroppens egna celler. Upptäckten har gett en viktig grund för vaccin och läkemedel mot sjukdomar. Peter Doherty och Rolf Zinkernagel tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1995.

I detta samtal – Allt du vill veta om pandemier men inte vågat fråga – samtalar Peter Doherty med författaren Hanne-Vibeke Holst som skrivit boken Som pesten. Bland annat berättar Peter Doherty om varför spanska sjukan kom att heta just spanska sjukan. Samtalet leds av vetenskapsjournalisten Amina Manzoor.