Epidemier och pandemier är en del av den mänskliga historien. I vårt skolprogram Smittsamt går vi igenom hur sjukdomar uppstår, vad det är som orsakar dem och hur de har format vårt samhälle. Under programmet går vi igenom centrala upptäckter i vetenskapshistorien som påverkat oss och vår syn på omvärlden.

Bakterier och virus

Under programmet:

 • förklarar vi hur bakterier och virus är uppbyggda och hur de fungerar
 • uppmärksammas skillnader och likheter mellan bakterier och virus, och hur dessa skillnader och likheter påverkar oss människor
 • berättar vi hur antibiotikaresistens uppstår och hur ett vaccin fungerar

Programmet avslutas med en gruppuppgift där eleverna teoretiskt får bygga ett virus, och sedan diskutera i vilken grad olika egenskaper påverkar hur ett virus smittar och sprider sig i vårt samhälle.

Begrepp som behandlas i programmet: Gener, Protein, Evolution, Humoralpatologi, Miasmateori, Epidemi, Infektionssjukdomar, Sterilisering, Pastörisering, Vetenskaplig metodologi, Smittspridning, Bakterier, Virus, Bakteriofager, Antibiotika, Antibiotikaresistens, Vaccinering

 

Anknytning till läroplanen 

Biologin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Biologins metoder och arbetssätt
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
Kropp och hälsa
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.