Varför en poster?

Ett sätt att sprida sina forskningsresultat är att åka på konferenser och presentera sitt arbete med hjälp av en poster. Postern innehåller en beskrivning av personens forskning och resultat via text och bilder på ett inbjudande och förklarande sätt. Forskaren som gjort postern ska stå vid sin poster en del av konferensen och då kunna förklara vad som gjorts mer i detalj för andra intresserade forskare. Samtidigt ska postrarna vara självförklarande då man ska kunna läsa och förstå även när presentatören inte är där.

Det finns ofta ett tävlingsmoment på konferenserna, där priset baseras på en kombination av utformning av postern, de vetenskapliga resultaten, och hur väl personen kunde förklara sin forskning. Och det tävlingsmomentet ingår också i Forskarhjälpen! Läs mer om det längst ner på sidan.

Tillvägagångssätt

 • Eleverna arbetar två och två med uppgiften och sedan väljer klassen/skolan gemensamt ut en affisch/poster som får representera skolan i en tävling. Om röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. Enligt vår erfarenhet är det bäst att anordna en sluten omröstning; undvik att ha en röstning med handuppräckning.
 • Gruppen får själva välja hur de vill utforma postern, antingen digitalt eller genom att klippa och klistra. Läraren ansvarar tillsammans med Nobel Prize Museum för att säkerställa att postern inte innehåller direkta felaktigheter som faktafel. Om postern gjorts analogt behöver ni skanna eller fotografera den. Postern skickas in digitalt till Nobel Prize Museum (forskarhjalpen@nobelprize.org) för granskning. Endast en poster per skola kan delta (i det fall som fler klasser per skola deltar).

Specifikationer

 1. Alla postrar ska vara av storleken A1, med måtten 59,4 cm x 84,1 cm i stående format. I pixlar är det 7 016 x 9 933 px för att kunna trycka affischen i 300 dpi, vilket behövs för att affischen ska bli skarp vid utskrift.
 2. Upptill och nedtill behöver ni foga in 25 mm då detta område kommer att täckas av en trälist vid upphängning.
 3. En lockande titel.
 4. Elevernas namn samt namnet på skolan och stad.
 5. En kort bakgrund om det vetenskapliga ämnet och varför studien gjorts och dess mål. Samt om ett eller flera Nobelpris relaterar till detta ämne, nämn då detta.
 6. Vad eleverna har gjort – Metod – Resultat – Slutsatser – och Diskussioner från de olika stegen i arbetsprocessen: insamling, analys och utformning. Vad har ni lärt er och vad ni skulle vilja gå vidare med?
 7. Bilder (helst egna, annars bilder som är fria att använda) med bildtexter.
 8. Logotyper (Nobel Prize Museum, Forskarhjälpen, Chalmers och Stiftelsen för Strategisk Forskning) måste finnas med på postern. Logotyperna hittar du längre ner på sidan.

Tips på designverktyg

Ett väldigt användbart och enkelt designverktyg är Canva som har en rullande gratisversion, men som går att uppgradera till Pro vid behov. Därtill finns verktyget Picmonkey. De har en 7-dagars provperiod och därefter kostar det på årsbasis. Sist men inte minst kan vi tipsa om Adobes program InDesign som också har en gratis provperiod på sju dagar. För enklare designbehov skulle vi dock rekommendera Canva eller PicMonkey.

Word eller Powerpoint – också möjliga verktyg

Det går att skapa en poster i Word. Då får man gå in i ’arkiv’ och ’utskriftsformat’ och ändra papperstorleken till 59,4 cm × 84,1 cm. Jobba sedan helst med textrutor för texten. Låt bilder och textrutor sedan vara ”lösa” genom att formatera figur, välj en layout som säger ”framför text” eller ”bakom text”. Då kan de flyttas fritt. När ni är klara sparar ni som en pdf och skickar in!

Ett bra alternativ är också Powerpoint. Gör ett nytt bildspel, med en sida. Gå in under utskriftsformat och ändra storleken till 9,4 cm × 84,1 cm. Gör er poster. När det är klart så sparar ni som en pdf och skickar in.

Deadline

Postern skickas in absolut senast 18 december. Vi rekommenderar att ni påbörjar arbetet med postern så snart som möjligt. Det finns mycket att skriva om innan resultaten har analyserats klart.

Tips inför postertillverkningen

Här delar vår grafiska designer Johan Cnattingius med sig av sina tankar kring utformningen av en vetenskaplig poster.

Mål
 • Formgivningen förmedlar och förklarar materialet och budskapet.
 • Arbetet görs för läsaren.
 • Att sätta sig in i läsarens behov och underlätta förståelsen är arbetet.
Välj material
 • Ta bort allt onödigt, förenkla, förtydliga och förklara det otydliga.
 • Illustrera om möjligt.
 • Bild är viktigt, lätt att läsa och lustfyllt.
 • Ta mottagarens perspektiv och ifrågasätt allt material!
Strukturera

Vad är viktigast? Vad kommer först? Behövs kronologi och ett linjärt berättande som i en serietidning eller kan collageteknik användas? Faktarutor och fördjupande texter separat? Viktiga bilder och texter stora, mindre viktiga små. Se hur en dagstidning strukturerar förstasidan! Använd dagstidningens element – Rubrik, ingress, brödtext, bildtext, faktaruta, citat.

Läsbarhet
 • Välj ett lättläst typsnitt.
 • Seriffer eller ”klackar” längst ner hjälper ögat att spåra rätt i texterna. Bra typsnitt för brödtext är Times, ”klassiska antikvor” som Garamond och ”moderna” som Georgia och New Century Schoolbook.
 • Rubriker och stora texter kan använda typsnitt utan ”klackar” för att ge karaktär åt sidan. (Futura, Helvetica, Akzidens grotesk, t.ex.).
 • Använd så få sorter och storlekar av typsnitt som möjligt.
 • Gör inte raderna för långa (max 45–55 tecken brukar man räkna med) var generös med radmellanrum.
 • Var tydlig med skillnaden i storlek mellan små och stora textstorlekar och bilder. Det ska vara tydligt att se vad som är stort och litet!
 • Använd luft mellan elementen som när man hänger tavlor på en vägg. Strukturera gärna ytan efter ett osynligt rutsystem, ett grid. Det gör att olika små rutor linjerar, och det ger ett lugn och lätthet att överblicka.
Addera

Lägg till ett kreativt grepp eller berättarteknik. Förvåna, använd känsla, lust och lek! Kan ett oväntat grepp användas? Inspireras av andra visuella uttryck som konst, fotografi, film, reklam, TV-grafik, informationsdesign (skyltar, kartor och orienteringsskyltar) Glöm inte vad färg och ytor kan göra! Inskannade bakgrunder och mönster.

Bearbeta

Skriv ut i rätt storlek, tejpa ihop och betrakta på avsett avstånd. Ändra textstorlekar om det är svårläst. Var självkritisk. Går allt att förstå? Ser det intressant ut?

Logotyper

Logotyper infogas på vit list längst ner (lämna 25 mm under logotyperna helt blankt, området kommer att täckas av list vid upphängning).

Tävlingen

Det är skolorna som tävlar, så deltar gör en poster från varje skola; det är den som ni skickar in till oss. När vi skriver ”postrar” här så är det alltså de utvalda postrarna som vi menar. Bidragen bedöms av tre olika juryer:

 • Jury nr 1 består av tre populärvetenskapliga journalister som väljer ut en vinnare utifrån ett helhetsperspektiv (vetenskapligt innehåll, grafisk form samt presentationsteknik). Vinnarpostern får 5 000 kr till klasskassan, samt vinner ytterligare ett pris som meddelas senare. Denna kategori kallas Juryns stora pris. 
 • Jury nr 2 utgörs av forskarna som kommer att välja ut den bästa postern ur ett vetenskapligt perspektiv. Vinnarpostern får göra att studiebesök hos forskarna på Chalmers samt får 2 000 kr till klasskassan. Denna kategori kallas Forskarnas pris.
 • Jury nr 3 är eleverna själva! De röstar fram vinnaren av Skolornas pris. Vinnarpostern får göra att studiebesök hos vår sakkunniga rådgivare, Pernilla Wittung Stafshede på Chalmers samt får 2000 kr till klasskassan. Vinnarna presenteras på avslutskonferensen.

De 25 postrarna som är med i tävlingen visas under Stjärnjaktens avslutningskonferens.

Hur går urvalet till?

Det står beskrivet i kompendiet hur klassens bidrag kan utses, till exempel avråder vi från handuppräckning som omröstning då det kan bli en popularitetstävling.

Vi förser er med digitala versioner av de andra skolornas bidrag – på så sätt visas postrarna för alla deltagande klasser. Det vi vill ha in av er är en topp-tio-ranking av de andra skolorna (man får alltså inte rösta på sin egen skola).

Vi kommer sedan sammanställa detta enligt ”Mello-regler” (12 poäng till högst rankad, 10 p till tvåan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 p nedåt i rankingen). Vi sammanställer poängen och den poster som har högst totalpoäng i skolornas omröstning vinner Elevernas pris. Hur ni vill göra själva rankingen är upp till er – den är mindre känslig då eleverna inte kan rösta på sig själva eller någon de känner.

 

Inspiration!

 • Ekdalaskolan.

 • Västraskolan.

 • Ekdalaskolan.

 • Västraskolan.

Lycka till!

Slutligen önskar vi er lycka till med postertillverkningen. Om ni har frågor tveka inte att höra av er till projektledare Anna Johanna Lindqvist Forsberg.