Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall förbättringar, men de innebär också att vi står inför en rad utmaningar. Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld? Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem! Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen tidigare gått, som enträget söker vidare när andra ger upp och som med fast beslutsamhet står fast vid sin övertygelse. Dessa människor – forskarna – är vår framtids hjältar!  

Forskarhjälpen vill vi inspirera skolelever till att bli intresserade av forskning och vetenskap genom att vi ger dem möjlighet att själva prova på riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning. Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men betydelsefull pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobel Prize Museum och är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

I år är det astronomerna Dr. Giuliana CosentinoDr. Rubén Fedriani och professor Jonathan Tan (Inst. för rymd, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola) som behöver hjälp att identifiera nya stjärnor i vår galax.  

För att underlätta för er deltagare samlar vi information här på webben. Här kommer ni inom kort att hitta lärarkompendiet, tidsplanen, enkäter, länkar till fördjupningsmaterial och extrauppgifter, med mera. Ni kan kommunicera med varandra i en sluten grupp på Facebook, där även forskarna postar hälsningar då och då. Det är den kanal där ni kan posta och dela med er av problem, framgångar och insikter i arbetet med Stjärnjakten.

Längst ner på sidan hittar ni en presentation av oss som jobbar med projektet samt citat från deltagare under åren som vi samlat ihop inför detta tionde jubileumsår!

Anpassat upplägg

Vi planerar för ett anpassat upplägg i och med de föränderliga förutsättningarna just nu. I och med att forskningsuppgifterna för eleverna till största del innebär att ta del av och tolka bilder av stjärnor och andra himlakroppar i rymden med hjälp av det datoranpassade World Wide Telescope så passar projektet lika bra för både en vanlig undervisning i klassrummet, som för en eventuell digital undervisning på distans. Projektet beräknas pågå fram till december 2020 så som planerat, men vid behov så kommer vi att kunna förlänga det fram till januari/februari 2021.

Vad? 

I årets projekt, Stjärnjakten, behöver forskarna som är astronomer hjälp med att hitta och identifiera stjärnor som föds ur dammiga interstellära moln i vår galax. Detta för att kunna besvara frågor så som: Formas dessa stjärnor, särskilt de massiva, ensamma, som tvillingar eller kanske tillsammans i stora kluster? 

Hur? 

Eleverna kommer att använda verktyget WorldWide Telescope (WWT) för att studera astronomiska bilder på rymdmoln med gaser och damm (små partiklar), där nya stjärnor formas i vår galax. Genom att överlagra bilder tagna med olika våglängder kommer eleverna att kunna hjälpa oss att identifiera antalet nybildade stjärnor och eventuella supernovaexplosioner. Forskarna kommer ge en bakgrund till forskningen och instruktioner för analys av bilderna. Elevernas analys sker med stöd från forskarna, och med egna uppslag. Eleverna arbetar två och två och mot slutet av projektet tillverkar de vetenskapliga postrar där de beskriver sitt arbete och sina resultat.  

Varför? 

Genom att studera bilder som visar ljusstrålning med olika våglängder kommer vi att kunna förstå den kemiska miljön runt stjärnor som föds i vår galax. Med hjälp av denna information kan vi studera olika fenomen runt stjärnors födsel, t.ex. rymddamm och supernovaexplosioner. 

Undersökningarna kommer att kunna tillföra viktig information om miljön och kompositionen i stjärnbildande rymdmoln i Vintergatan och därmed den övergripande livscykeln för stjärnorForskare har ännu inte en komplett förståelse av detta. Eleverna kommer att kunna bidra med viktig grundläggande information, som också kommer hjälpa oss att bättre förstå ursprunget till vår egen sol och dess planeter. 

Tack till

Tack till Peter Williams (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and American Astronomical Society) som arbetar med forskarna för att anpassa WorldWide-Teleskopet för det här projektet. Projektet finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Är du nyfiken på andra projekt som de finansierar, titta in på deras hemsida

Postertillverkning

Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna ska få insyn i en forskares liv så är en av uppgifterna att tillverka en vetenskaplig poster som berättar om forskning och resultat från Stjärnjakten. Postrarna ingår sedan i en tävling där olika priser delas ut baserat på vetenskaplighet, kreativitet och design. Läs mer här.

Vad krävs av dig som lärare?

Det finns några kriterier som behöver uppfyllas av dig som lärare för att lyckas med arbetet i Forskarhjälpen:
  • Intresse för forskning
  • Förmåga och egen drivkraft till att ta in och förmedla kunskap som erhålls från forskarna till eleverna om forskningsprojektet och forskningsområdet via uppstartskonferens, lärarkompendium, Zoom- och Skype-kontakt med forskarna, frekvent mejlkontakt med projektkoordinator på Nobel Prize Museum med mera.
  • Förmåga att hantera förändrade förutsättningar då arbetet med forskningsuppgiften kan komma att förändras pga oförutsedda händelser i forskningsprocessen
  • En vilja att lära eleverna att jobba mot en deadline
  • Beredskap på en del extraarbete kring projektets olika moment

Team Stjärnjakten

Nobel Prize Museum

Annika Hedås Falk, utbildningschef
Mitt ansvar är att leda arbetet med museets skolprojekt – allt ifrån skolbesök till lärarfortbildningar, pedagogiska material, vårt internationella lärarnätverk, Forskarhjälpen och andra projekt där Nobelpriset blir till inspiration för skolor och lärare. Det jobb elever, lärare och forskare gör tillsammans i Forskarhjälpen är både imponerande och inspirerande.

Paulina Wittung Åman, pedagogiskt ansvarig
Jag är museilektor på Nobel Prize Museum så jag träffar mycket skolklasser och sätter ihop lektionsmaterial. I projektet är jag ansvarig för att anpassa teori och forskningsuppgift till rätt nivå för högstadiet. Det bästa med projektet är att få jobba med elever och lärare över hela Sverige och se hur kreativa och duktiga ni alla är.

Scientists (Chalmers)

Pernilla Wittung Stafshede, vetenskapligt ansvarig

Jag är professor på Institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers. Jag har arbetat vid California Institute of Technology i Los Angeles, Tulane University i New Orleans och Rice University i Houston. I Sverige har jag varit verksam vid Umeå universitet innan jag flyttade till Chalmers. Mitt forskningsområde är proteiner. Jag är även medlem av KVA och ordförande i Genie.

Jonathan Tan, huvudforskare

Jag är astrofysiker och professor på Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers. Jag studerade fysik på Cambridge i England och forskade sedan på University of California, Berkeley, USA. Jag har innehaft anställningar vid Princeton University, ETH Zürich och University of Florida, innan jag flyttade till Chalmers 2018. Min forskning fokuserar på att förstå vårt kosmiska ursprung. Det jag gillar mest i projektet är möjligheten det ger att dela min passion för vetenskap och utforskandet av universum med många studenter.

Giuliana Cosentino, postdoc och medforskare

Jag är en Cosmic Origin Postdoctoral Fellow på Chalmers och en av medforskarna i Stjärnjakten. Jag gillar mest att projektet gör så att unga elever kommer i kontakt med den vetenskapliga forskningsvärlden.

Rubén Fedriani

Jag är en Postdoctoral Research Fellow på Chalmers och arbetar inom astronomi och astrofysik, inom fältet stjärnbildning. Jag har hjälpt till i projektet genom att utveckla lärarkompendiet  och implementerat ändringar i onlineverktyget. Jag gillar mest att alla bokstavligt talat kan tappa bort sig bland stjärnorna!

Forskarhjälpen 10 år

Nobel Prize Museums Forskarhjälpen firar tio år i år. Deltagare som var med från början berättar om sina minnen.

”Jag minns Forskarhjälpen som en spännande tid! I vår klass fick vi ta jordprover från de områden där vi bodde. Det var kul att praktiskt jobba med forskning. Resan till Stockholm erbjöd intressanta föreläsningar och det fanns mycket att se på Nobelmuseet. Det var häftigt att åka till Sveriges huvudstad då jag aldrig hade varit där förut. Till er som ska vara med i Forskarhjälpen så vill jag hälsa: tro på er förmåga och våga! Vilken linje man väljer sedan är inte livsviktigt, det finns möjlighet att byta väg senare!”

Felicia Järvinen

 

 

 

 

”Jag kommer ihåg Forskarhjälpen som ett roligt projekt, det blev lite annat än att bara sitta vid skolbänken. Det var även roligt att få arbeta i grupp och testa sig fram för att få ett bra resultat. Jag lärde mig jättemycket!

Just nu läser jag andra året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers. Det jag kan säga till de nya deltagarna är att passa på att njuta av projektet! Det är ett roligt sätt att lära sig och ni kan komma att ha nytta av det i framtiden. Men framförallt ha kul och lycka till!”

Axel Josefsson

 

 

 

 

”Jag var med i projekt två år i rad. Det första handlade om nanopartiklar och det andra om solteknik. Det jag minns bäst är arbete med postern. Nu pluggar jag till paralegal och har även läst två år på juristprogrammet.”

Evelina Hålldén

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag minns Forskarhjälpen som ett väldigt lärorikt och intressant projekt. Även om vi var unga så var det väldigt roligt att få ta mycket ansvar. Jag fick även äran att få åka upp till Stockholm och representera min klass under presentationen av projektet. En otroligt trevlig och inspirerande resa, något jag minns än idag.

Jag fick främst lära mig mycket kring antibiotikan och dess historia. Samtidigt som jag lärde mig att driva egna projekt och fick förståelse kring hur stora forskningsprojekt fungerar. I dag har jag nyligen avslutat mitt andra år inom min utbildning till ingenjör. Till dagens deltagare i Forskarhjälpen vill jag säga: Se det som en lärorik resa där ni får testa på att driva ett eget projekt. Våga utmana er själva ha och roligt under resans gång!”

Johan Arvidsson

 

”Jag skulle säga till dagens deltagare att se till att ha roligt! När man är femton kanske man inte tänker så långt, men har man riktig tur lyckas man framställa någonting som i ett senare skede kanske hjälper till att bota någon sjukdom eller vara till annan stor nytta för forskare. Dessutom arbetar man så tätt inpå varandra så man lär få vänner för livet! Jag och hon som jag arbetade ihop med träffades så sent som förra veckan.

Efter gymnasiet har jag läst fysik och i höst så kommer jag att plugga till sjuksköterska. Så jag skulle nog säga att projektet hade stor betydelse till vad jag valt att göra senare i livet eftersom det var då mitt intresse för vetenskap väcktes.”

Emelie Tisell