Kan konstnärliga tolkningar hjälpa till att förklara ett Nobelpris? Det tror vi. De senaste åren har elever på olika konstnärliga högskolor tolkat årets Nobelpris genom mode, fotografier och musik. Nu breddar vi projektet. I år bjuder vi in alla skolformer, från förskola och grundskola till gymnasium och högskola. Alla kan delta och visa elevernas alster i egna utställningar under Nobelveckan.

Foto: Fotoskolan STHLM, Årskurs 1 2016.

Nobelpriset handlar om idéer som förändrar världen. Det kan vara upptäckter och uppfinningar inom vetenskap, oväntade perspektiv inom litteraturen och kamp för fred och mänskliga rättigheter – den gemensamma nämnaren är att det handlar om att hitta nya sätt att se på världen. Elevernas eget skapande kan bidra till en bättre förståelse och ett eget engagemang. Med Nobel Creations får lärare verktyg för att undervisa om de nya Nobelprisen och jobba vidare runt dem i ett ämnesövergripande projekt som synliggörs i skolans egen utställning i Nobelveckan.

 

Till lektionsmaterialet

Om projektet

Nobel Creations har funnits sedan 2011 och har tidigare varit ett projekt där studenter på konstnärliga högskolor exempelvis Beckmans Designhögskola, och Kungliga Musikhögskolan, tolkat Nobelprisen i estetiska uttryck såsom design av klänningar och musikstycken. Nu vidgar vi Nobel Creations till att innefatta alla skolformer, från förskola till grundskola, gymnasium och högskola. Alla kan delta och visa elevernas alster i egna utställningar.

Vi erbjuder material, mallar, pedagogisk planering och handledning för att jobba ämnesövergripande och konstnärligt med de nya Nobelprisen. Nobel Creations passar alla skolformer och många ämnen kan involveras. Lärarna bestämmer själva hur mycket tid man lägger på projektet – allt ifrån enskilda lektioner till hela temaveckor, helt beroende på ambitionsnivå.

Att delta är kostnadsfritt och innebär helt enkelt att eleverna gör konstnärliga tolkningar av ett eller flera av årets Nobelpris under höstterminen och att ni gör en liten utställning på skolan.

De skolor som vill gör också en kort video som visar utställningen och skickar länken till Åsa Sundelin, asa.sundelin@nobelmuseum.se senast den 15 december.  En internationell jury med konstnärer och forskare kommer att välja ut några extra innovativa tolkninar som får fina priser.

Till din hjälp kommer det från och med v.41 finnas material här som du enkelt kan ladda ner; en kortfattad lärarhandledning, elevuppgift, tips på material och mallar för utställningstexter. Samma vecka som Nobelprisen tillkännages, i oktober, finns också Nobelprislektionen, ett pedagogiskt material om årets Nobelpris som du kan ladda ner och  använda i klassrummet.

 

För frågor och anmälan att delta i Nobel Creations 2018 kontakta Åsa Sundelin på asa.sundelin[a]nobelmuseum.se eller tel. 0708838044