Kretsar jorden kring solen? Kan homeopati bota sjukdomar? Får man kramp av att simma efter maten? Vetenskaplig metodik kan hjälpa oss att skilja sant från falskt.

Hjärnan tänker gärna fort men fel. Då kan vi falla för tankefällor och argumentationsfel som till exempel personangrepp. Kritiskt tänkande är verktyget som hjälper.

Klartänkt är ett lektionsmaterial med fyra kortfilmer som vänder sig till ungdomar på högstadiet. Filmerna är en del i ett utbildningspaket som tar avstamp i läroplanen och även innehåller lärarhandledning så det blir enkelt för lärare att arbeta med filmerna som en del i undervisningen.

Teman som berörs är vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel och hur dessa begrepp kopplar till centralt innehåll och kunskapskraven främst i teknik och naturvetenskapliga ämnen men också i svenska i årskurs 7–9.

I lärarhandledningen finns både länkar till de fyra filmerna med och utan engelska undertexter. Där finns också tips på övningar att göra i klassrummet.

Klartänkt – vetenskaplig metod och kritiskt tänkande