I länkarna här ovanför hittar du:

  • Hjälpmedel till din undervisning om Nobelpriset, naturvetenskap, litteratur, fredskunskap och ekonomi.
  • Material att använda om du besöker Nobel Prize Museum med din klass på egen hand, det vill säga utan ledning av en museipedagog. För elever i årskurs 4 – gymnasiet, för SFI-grupper och språkintroklasser.
  • Information om projektet Nobel Creations, som du kan delta i med din klass.