Instruktioner och kodlista för smaktesterna

Information för varje skola om anskaffning av bröd och socker

Digital enkäter (testa först)

Perceptions- och preferenstester (smaktesterna) på bröd med olika fullkornshalt och olika socker, besvaras digitalt via följande länkar:

Vi rekommenderar att ni testar enkäterna först, alla svar som kommer in via ovan länkar måste vara skarpa.

Användarnamn och lösenord: nobelprojektetvt19

Attitydenkäter

Attitydenkäter, delade

Svarsmall

Samtyckesunderlag