I Forskarhjälpen sammanför Nobel Prize Museum lärare, elever och forskare. Lärare och högstadieelever får delta i ett riktigt forskningsprojekt, forskare får hjälp i sitt arbete, och universitet och högskolor får möjlighet att samverka med skolor och skolungdomar. Tillsammans skapar vi både nya rön, och intresse och förståelse för forskning. Projektet leds av Nobel Prize Museum och finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Om du som forskare behöver hjälp med datainsamling, bearbetning- och analysarbete eller nya kreativa vinklar på din forskning från högstadieelevers ögon, tveka inte göra en intresseanmälan om att bli vår forskare i nästa års Forskarhjälpen!

Projektet sträcker sig över ett år med ett första uppstartsmöte i slutet av januari 2019 och en avslutande utvärdering i januari 2020. Beroende på forskningsuppgift motsvaras arbetsbelastningen av ca en halvtidstjänst för en post-doc – med motsvarande ersättning – med arbetstoppar under mars–maj och september–november. Uppemot 1000 elever från ca 25 skolor brukar delta varje år, och eleverna ska kunna göra allt arbete i sitt klassrum och närområde.

Rollen som forskare i Forskarhjälpen innebär att:

  • utveckla en relevant forskningsuppgift i enlighet med målgruppen och skolornas resurser;
  • utveckla ett informationskompendium om forskningsuppgiften riktat till skolorna, med bakgrund, tydliga instruktioner, protokoll – allt som kan behövas för att genomföra uppgiften. Under Tidigare projekt hittar du exempel på kompendier från tidigare år;
  • vara tillgänglig via e-post, Skype och sociala medier för att svara på frågor från skolorna, samt berätta om och förklara sin forskning för målgruppen till exempel genom korta filmer vid återkommande tillfällen under projektet.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss!

  • Anna Johanna Lindqvist Forsberg; projektledare; forskarhjalpen@nobelmuseum.se.
  • Johan Gómez de la Torre; tidigare medverkande forskare i Forskarhjälpen; johangomezdelatorre@ssci.se.
  • Pernilla Wittung Stafshede, professor vid kemisk biologi, Chalmers; vetenskaplig rådgivare; pernilla.wittung@chalmers.se.
Samarbetspartners