Eftersom målet med Forskarhjälpen är att eleverna ska få insyn i en forskares liv så är en av uppgifterna att tillverka en vetenskaplig poster som berättar om forskning och resultat från Fullkornsjakten.

Här nedanför finns en översikt över de 23 tävlingsbidragen.

Varför en poster?

Ett sätt att sprida sina forskningsresultat är att åka på konferenser och presentera sitt arbete med hjälp av en poster. Postern innehåller en beskrivning av personens forskning och resultat via text och bilder på ett inbjudande och förklarande sätt. Forskaren som gjort postern ska stå vid sin poster en del av konferensen och då kunna förklara vad som gjorts mer i detalj för andra intresserade forskare. Samtidigt ska postrarna vara självförklarande då man ska kunna läsa och förstå även när presentatören inte är där.

 

Det finns ofta ett tävlingsmoment på konferenserna, där priset baseras på en kombination av utformning av postern, de vetenskapliga resultaten och hur väl personen kunde förklara sin forskning. Och det tävlingsmomentet ingår också i Forskarhjälpen. Totalt koras fyra vinnare i kategorierna: Juryns stora pris, Forskarnas pris, Formgivarnas pris och Elevernas pris.

 

Översikt

 • Apelgårdsskolan.

 • Fagrabäckskolan.

 • Apelgårdsskolan.

 • Fagrabäckskolan.

 • Hallens Kyrkskola

 • Högalidsskolan.

 • Hallens Kyrkskola

 • Högalidsskolan.

 • IES Eskilstuna.

 • Korsbackaskolan.

 • IES Eskilstuna.

 • Korsbackaskolan.

 • Margarethaskolan.

 • Margarethaskolan.

 • Mellringeskolan.

 • Mockfjärdsskolan.

 • Mellringeskolan.

 • Mockfjärdsskolan.

 • Nordlyckeskolan.

 • Nya Munken.

 • Nordlyckeskolan.

 • Nya Munken.

 • Nyköpings högstadium.

 • Perslundaskolan.

 • Nyköpings högstadium.

 • Perslundaskolan.

 • Ramnerödsskolan.

 • Sjumilaskolan.

 • Ramnerödsskolan.

 • Sjumilaskolan.

 • Spångholmsskolan.

 • Stenungsund.

 • Spångholmsskolan.

 • Stenungsund.

 • Transtensskolan.

 • Tranängskolan.

 • Transtensskolan.

 • Tranängskolan.

 • Västraskolan.

 • Wämöskolan.

 • Västraskolan.

 • Wämöskolan.

 • Österledsskolan.

 • Österledsskolan.