Här delar vår grafiska designer Johan Cnattingius med sig av sina tankar kring en vetenskaplig poster

Mål

 • Formgivningen förmedlar och förklarar materialet och budskapet.
 • Arbetet görs för läsaren.
 • Att sätta sig in i läsarens behov och underlätta förståelsen är arbetet.

Välj material

 • Ta bort allt onödigt, förenkla, förtydliga och förklara det otydliga.
 • Illustrera om möjligt.
 • Bild är viktigt, lätt att läsa och lustfyllt.
 • Ta mottagarens perspektiv och ifrågasätt allt material!

Strukturera

Vad är viktigast? Vad kommer först? Behövs kronologi och ett linjärt berättande som i en serietidning eller kan collageteknik användas? Faktarutor och fördjupande texter separat? Viktiga bilder och texter stora, mindre viktiga små. Se hur en dagstidning strukturerar förstasidan! Använd dagstidningens element – Rubrik, ingress, brödtext, bildtext, faktaruta, citat.

Läsbarhet

 • Välj ett lättläst typsnitt.
 • Seriffer eller ”klackar” längst ner hjälper ögat att spåra rätt i texterna. Bra typsnitt för brödtext är Times, ”klassiska antikvor” som Garamond och ”moderna” som Georgia och New Century Schoolbook.
 • Rubriker och stora texter kan använda typsnitt utan ”klackar” för att ge karaktär åt sidan. (Futura, Helvetica, Akzidens grotesk, t.ex.).
 • Använd så få sorter och storlekar av typsnitt som möjligt.
 • Gör inte raderna för långa (max 45–55 tecken brukar man räkna med) var generös med radmellanrum.
 • Var tydlig med skillnaden i storlek mellan små och stora textstorlekar och bilder. Det ska vara tydligt att se vad som är stort och litet!
 • Använd luft mellan elementen som när man hänger tavlor på en vägg. Strukturera gärna ytan efter ett osynligt rutsystem, ett grid. Det gör att olika små rutor linjerar, och det ger ett lugn och lätthet att överblicka.

Addera

Lägg till ett kreativt grepp eller berättarteknik. Förvåna, använd känsla, lust och lek! Kan ett oväntat grepp användas? Inspireras av andra visuella uttryck som konst, fotografi, film, reklam, TV-grafik, informationsdesign (skyltar, kartor och orienteringsskyltar) Glöm inte vad färg och ytor kan göra! Inskannade bakgrunder och mönster.

Bearbeta

Skriv ut i rätt storlek, tejpa ihop och betrakta på avsett avstånd. Ändra textstorlekar om det är svårläst. Var självkritisk. Går allt att förstå? Ser det intressant ut?

Johan Cnattingius, AD/GD på Nobelmuseet