Sjukdomen polio drabbar ofta barn och unga kan leda till en bestående förlamning, därför har den också kallats för just barnförlamning. Polio är ett väldigt smittsamt RNA-virus som tillhör släktet enterovirus. Viruset smittar endast människor och kommer in i kroppen via droppsmitta så som nysningar och hosta, eller via kontakt infekterade personers avföring. Vanligtvis infekterar polio våra luftvägar och tarmkanal, men för vissa smittade sprider sig dock viruset till ryggmärgen och kan då orsaka förlamning.

Vaccin är ett sätt att hjälpa vårt immunförsvar i kampen mot virus. Immunförsvaret är kroppens eget försvar mot angrepp av virus eller bakterier. En rad Nobelpristagare har utforskat immunförsvaret och bidragit till utvecklingen av vaccin.

En av dem som har utforskat immunförsvaret och bidragit till utvecklingen av vaccin är John Enders. Han har kallats “de moderna vaccinens fader”. Här syns han på omslaget av Time magazine från november 1961. John Enders, Thomas Weller och Frederick Robbins lyckades 1949 odla polioviruset i laboratoriemiljö. Detta var första gången forskare lyckades odla ett virus, något många trott vara omöjligt. Forskningen blev avgörande för utvecklingen av ett vaccin mot polio. John Enders, Thomas Weller och Frederick Chapman Robbins tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1954.

Sedan ett vaccin mot polio introducerades 1955 har förekomsten av sjukdomen minskat betydligt.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns nu polio kvar främst i Afghanistan, Nigeria och Pakistan där endast ett fåtal fall rapporteras per år.

Senare studerade Enders tillsammans med Thomas Peebles viruset som orsakar mässling och lyckades vid början av 1960-talet utveckla ett vaccin mot sjukdomen.