Varför har vi så svårt att ta till oss vissa sanningar? Kan något vara sant för mig och falskt för dig? Och varför sprids falska nyheter så lätt?

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, har tänkt och skrivit mycket om kunskap och sanning, och hon kämpar mot de krafter som hotar kunskapen. När hon sommarpratade i Sveriges Radio P1 förra året inledde hon med orden: ”Striden om verkligheten är i full gång!”. Nu fortsätter hon kampen i en Performance Lecture på Dramaten och berättar bland annat om hur tänkandets skevheter och våra egna känslor sätter krokben för oss själva. Efter ett antal uppskattade föreställningar under hösten och vintern släpps nu två nya eftermiddagsföreställningar i maj.

Åsa Wikforss gav 2017 ut boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender. Hon disputerade vid Columbia University i New York och blev 2008 en av Sveriges två första kvinnliga professorer i teoretisk filosofi. Hon forskar inom språkfilosofi och kunskapsteori. Föreställningen är framtagen i samarbete med Nobel Prize Museum.

 

Performance Lecture

Vetenskap och scenkonst blandas när Nobel Prize Museum och Dramaten& tillsammans sätter upp en serie iscensatta föreläsningar, Performance Lectures. Formatet Performance Lecture där kunskap förmedlas med teaterns verktyg tar avstamp i olika forskares vardag. Om lycka är den fjärde i serien Performance Lecture som görs i ett samarbete mellan Dramaten& och Nobel Prize Museum.

Satsningen är ett nytt sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form. Tidigare har den omtalade robotforskaren Danica Kragić Jensfelt gjort en Performance Lecture om robotar, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, om universum, psykologiforskare Armita Golkar om rädsla och Micael Dahlen en Performance Lecture om lycka.

 

Se Performance Lectures digitalt

Performance Lecture: Om sanning med Åsa Wikforss

Performance Lecture: Om lycka med Micael Dahlen

 

Performance Lecture: Om rädsla med Armita Golkar

Performance Lecture: Om universum med Ulf Danielsson

Performance Lecture: Om robotar med Danica Kragić Jensfelt