”Vi lever i en tid med krig i Europa. Mänskliga rättigheter sätts på undantag. Det fria ordet angrips och vi ser kampanjer mot fakta och vetenskap. Nobel Center ska stå för motsatsen, det ska rymma berättelser om banbrytande, kreativa och modiga pristagare som i över hundra år gjort insatser för mänsklighetens största nytta. Konkreta insatser som förändrat världen, som ger oss hopp och som också i allra högsta grad påverkar vår framtid”, säger Vidar Helgesen, vd för Nobelstiftelsen.

En av de viktigaste förutsättningarna för att förverkliga huset för vetenskap, kultur och dialog är donationer på sammanlagt 1,2 miljarder kronor från Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Den återstående delen av finansieringen på 200 miljoner kronor ansvarar Nobelstiftelsen för.

”Med Nobel Center kommer människor såväl i Sverige som internationellt att erbjudas en plats för kunskap, inspiration och spännande möten. Nobelpriset är väl etablerat i världen och visar på vikten av vetenskap, kultur och fredsarbete som drivkrafter för en positiv utveckling i världen. Genom Nobel Center gör man allt detta tillgängligt för en större publik och för oss på Erling-Perssons Stiftelse känns det därför angeläget att tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidra till att den här satsningen genomförs”, säger Stefan Persson, ordförande i Erling-Perssons Stiftelse.

”För forskningen och utbildningen vid svenska lärosäten så är Nobelpriset otroligt viktigt, både för den bredare bilden av Sverige som avancerad vetenskapsnation men också för den starka attraktionskraft det har på att locka forskare och forskarstuderande till vårt land. Ett Nobel Center som är tillgängligt för alla, mitt i staden, fyllt av inspirerande innehåll och en plats för dialog över nations-, disciplins- och samhällsgränser tror vi är väldigt värdefullt för vårt land. Därför är vi glada att kunna möjliggöra inrättande av ett Nobel Center tillsammans med Erling-Perssons Stiftelse”, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Nobel Center blir en plats för Nobelpristagare, stockholmare, turister, elever och deras lärare. Målet är att alla skolbarn i Sverige ska besöka centret någon gång under sin skoltid. Lärare ska erbjudas lektionsmaterial och fortbildning. Det ska också finnas en omfattande program- och utställningsverksamhet i Nobel Center baserad på pristagarna, deras upptäckter och verk. Ett smakprov ges redan i höst då Nobelprismuseet öppnar utställningen Evigt liv i Liljevalchs lokaler. På hela den yta som rymmer vårsalongen blandas vetenskap, konst och kulturhistoria för att visa på olika förhållningssätt till evigheten.

”Jag hoppas att inrättandet av Nobel Center kommer att öka intresset för vetenskap och få fler barn och unga att drömma om att bli forskare. Det behövs om svensk forskning ska fortsätta utvecklas och bidra till smarta lösningar på de stora samhällsproblemen. Regeringen ser positivt på att tillsammans med Stockholms stad bidra till verksamheten vid det framtida Nobel Center”, säger utbildningsminister Anna Ekström.

”Stockholm och Sverige är Nobelprisets hemstad och hemland. Placerat vid Slussen, i hjärtat av Stockholm, kommer Nobel Center finnas lättillgängligt för både stockholmarna och de miljontals turister som varje år kommer till Stockholm. Med Nobel Center får fler möjligheten att lära sig mer om ett av världens mest kända och ansedda akademiska pris, och Stockholm stärker sin position som en innovativ vetenskapsstad i världsklass”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.

Vid pressträffen meddelade även Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen att intentionen är att anlita David Chipperfield Architects Berlin som arkitekt för Nobel Center vid Slussen i Stockholm. Det är ett av världens mest respekterade arkitektbolag som dessutom lärt känna den publika verksamheten som finns kring Nobelpriset väl under det tidigare projektet.

 

 

För mer information kontakta

Rebecka Oxelström, presschef, rebecka.oxelstrom@nobelprize.org, +46 73 412 66 75

Här återfinns pressbilder: https://nobelprize.org/press-images-nobel-foundation

 

 

Fakta om Nobel Center

 

  • Nobel Center kommer att bjuda in till en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om framtidens stora frågor. Den publika verksamhet som bedrivs runt om i världen, digitalt och på Nobelprismuseet i Gamla stan, kommer att vidareutvecklas och skalas upp inför öppningen av ett Nobel Center.
  • Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse går in med vardera 600 miljoner kronor. Den återstående delen av finansieringen på 200 miljoner ansvarar Nobelstiftelsen för.
  • Nobel Center är planerat att byggas på fastigheten Södermalm 7:87 (Hamnmästaren) längs med Stadsgårdskajen inom befintlig lagakraftvunnen detaljplan för Slussen. Tomten var ursprungligen tänkt för ett kontorshus. Detaljplanen anger tydliga och styrande ramar för byggnadens utformning, t ex vad gäller maximal höjd, bredd etc.
  • Byggstart är planerad till 2026 med två års byggtid. Invigning kan komma att ske under 2029.