”Tilldelas journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov för sina insatser att skydda yttrandefrihet, som är en förutsättning för demokrati och varaktig fred”.
En tyst minut för de journalister som bragts om livet till följd av deras yrke.
En kreation vars yttre struktur består av 22 former där varje form representerar ett år, räknat från år 2000 fram till 2021. Varje form är tryckt med årtal samt med siffror på statistik över antal dödade journalister, civila journalister och media assistenter för varje år. Statistiken kommer ifrån Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsbarometer.
På grund av censur och inskränkt pressfrihet, är det dessvärre omöjligt att alla enskilda livsöden kommer fram. Därav den svarta underklänningen som ska återspegla det mörkertal av dödade journalister som ej är medräknade i barometern.