”Min pappa Sune Bergström skänkte mig dessa två volymer 1971, när det verkade som jag för gott skulle lämna naturvetenskapen. Men så blev det inte”, berättade Svante Pääbo i samband med överlämnandet i december.

Svante Pääbos pappa Sune Bergström tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1982. Fyrtio år senare fick Svante Pääbo ta emot samma pris. Men på 1970-talet var det inte alls självklart att sonen Svante skulle intressera sig för vetenskap över huvud taget. Han hade valt att plugga historia och egyptologi. Kemiprofessorn Sune Bergström gav sonen ett uppslagsverk i två volymer kring vetenskap och teknik, som en slags avskedsgåva till naturvetenskapen. Och kanske såddes ett frö genom böckerna, för så småningom återvände Pääbo till naturvetenskapen. Vägen från humaniora till genetik gick via egyptologin. Det var nämligen DNA från mumier som ledde fram till hans första stora vetenskapliga genombrott. Genom åren har böckerna från pappan varit en inspiration för Pääbo och påmint honom om kärleken till vetenskapen.

© Nobel Prize Outreach. Photo: Anna Svanberg

När Nobelpristagare besöker Nobelprismuseet i Gamla stan i Stockholm ombeds de alltid att ta med sig ett föremål som betytt något särskilt för dem. Det kan vara ett föremål som berättar om vem de är eller som har koppling till de insatser som de belönats för. Föremålen ger liv och gestaltning åt pristagarnas berättelser och återberättas i utställningar och av guiderna på museet. I samlingen finns sedan tidigare bland annat ett handskrivet manuskript från Albert Einstein och den sjal som Malala Yousafzai bar när hon höll tal till FN:s generalförsamling.

 

För ytterligare information kontakta:

press@nobelprize.org

Pressbilder återfinns här.

 

Nobel Prize Museum

Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Filmer, fördjupande visningar och föremål berättar om pristagarna och deras bidrag till mänsklighetens största nytta. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden – naturvetenskap, litteratur och fred – tar vi upp vår tids stora frågor och visar hur vi med vetenskap, humanism och samarbete kan besvara dem. Med våra utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal vill vi på Nobel Prize Museum skapa engagemang för en bättre värld. Idag finns vi på Stortorget i Gamla stan. I framtiden skapar vi ett nytt hem för Nobelprisets publika verksamhet vid Slussen i Stockholm.

 

Friskrivning: Nobel Prize Museum är varken direkt eller indirekt engagerat i nomineringen eller valet av Nobelpristagare. Dessa förfaranden är strängt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelpriset.

© Nobel Prize Museum 2023. Nobelpriset®, Nobel Prize® och Nobelprismedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.