Nobelprislektionen 2019

Här är alla lektioner för samtliga Nobelpris 2019, såväl som en översiktslektion för alla 2019 års Nobelpris. Nobelprislektionen är så lättillgänglig att du som lärare snabbt kan titta igenom lärarhandledningen, gå igenom bildspelet, skriva ut elevbladen och sedan genomföra lektionen.

Varje lektion innehåller ett bildspel med lärarmanus, ett elevblad med frågor, en kort film och en enkel lärarhandledning. Målgruppen för Nobelprislektionen är elever runt 13 år men materialet kan anpassas för olika åldersgrupper. Tidsåtgång för en lektion är c:a 45 minuter. För fortsatt arbete, finns fördjupningsmaterial och länkar till Nobelprisutdelande institutioners material. Med Nobelprislektionen kan du som lärare enkelt hålla en riktigt bra lektion om Nobelpriset.