Nobelpriset: Idéer som förändrar världen är en utställning som bygger vidare på Nobelmuseets basutställningar. Den tar fasta på formuleringen i Alfred Nobels testamente som lyder att Nobelpriset ska tilldelas den som ”hafva gjort menskligheten den största nytta” och belyser den roll som Nobelprisbelönade arbeten har spelat och fortsätter att spela i vår omvärld. Utställningen har två huvuddelar.

Nobelpriset i vårt dagliga liv visar på samspelet mellan Nobelprisbelönade arbeten och vardagliga företeelser.

Nobelpriset och framtiden diskuterar frågan om hur Nobelprisbelönade upptäckter kan påverka framtiden och vad framtida Nobelpris kan innebära.