Abdulrazak Gurnah tilldelades 2021 års Nobelpris i litteratur med motiveringen: ”för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter”.
Gurnahs litterära verk och Svenska Akademiens motivering till priset har inspirerat till designprocessen och kreationens utformning. Motiveringens andra del är det som klänningen återspeglar, den stora klyftan mellan kultur och kontinent. Hans berättarkonst beskrivs ofta som subtil och mäktig,
utan att det framstår som överdrivet. Linjerna som går genom klänningen symboliserar flyktingarnas resor och pärlorna berättar hur många lämnar sina hem men få som når en trygg destination.