Nobelpriset i kemi år 2021 ges till två personer, List och McMillan,
som oberoende av varandra kommit fram till samma upptäckt: ett effektivare och miljövänligare sätt att driva mängder av olika kemiska reaktioner.
Den här klänningen är en ögonblicksbild av en kemisk reaktion när den är i sitt visuellt mest dramatiska tillstånd. De två pristagarna representeras av de två elementen i klänningen som samspelar och blir till en helhet. Mötet mellan det klassiska och det moderna från respektive del skapar en reaktion ämnad att förkroppsliga upptäckten som pristagarna gjort. I all sin enkelhet utmanar den gränser. På så vis är detta vår hyllning till kemipristagarnas banbrytande arbete i utvecklingen av organokatalys.