Vår förmåga att registrera temperatur, beröring och att relatera kroppen till det fysiska rummet är alla avgörande egenskaper för vår överlevnad. Sinnesintryck som är direkt kopplade till receptorer i huden och vårt nervsystem. Med en skör sidenklänning, som omges av, och står i förhållande till en värmeledande koppartrådsstruktur, skapas ett skydd, men också ett eget rum i mötet med förändring och nya upptäckter.