Nobel Week Lights Stockholm är en årlig ljusfestival som tar plats under Nobelveckan i december.

Direkt inspirerade av Nobelprisbelönade upptäckter lyser konstverk upp Stockholmsmörkret. Konstverken uppmuntrar till nya insikter om Nobelpristagares forskning, liv och upptäckter.

Genom Nobel Week Lights får både internationella och lokala konstnärer och designers möjligheten att skapa storskaliga publika ljuskonstverk. Dessa installationer belyser Nobelpristagarnas viktiga upptäckter på nya sätt, samtidigt som publiken får möjlighet att se Stockholms stad och den urbana miljön med nya ögon.

Nobel Week Lights är en möjlighet för allmänheten att dela en högkvalitativ konstnärlig upplevelse tillsammans med nära och kära, helt kostnadsfritt. Ljus spelar en viktig roll i hur vi ser världen runt omkring oss, och Nobel Week Lights ämnar belysa ämnen och platser i Stockholm som kan ha varit okända för publiken sen tidigare.

Nobel Week Lights är initierat och producerat av Annika Levin, Alexandra Manson och Lara Szabo Greisman från Troika AB. Projektet görs i samarbete med Nobel Prize Museum och stöds av Stockholms Stad, samt ett flertal publika och privata partners.

Se hela programmet på Nobel Week Lights hemsida här.

  • Photo: Christian Åslund

  • © Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin

  • Photo: Christian Åslund

  • © Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin