Nobel Creations handlar om 2016 års Nobelpris med både beskrivande och tolkande element.

Med hjälp av mode, musik, hantverk och fotografi har studenter från Beckmans DesignhögskolaFotoskolan STHLMHandarbetets vänner Skola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av årets Nobelpris. Verken är skapelser inspirerade av de upptäckter och prestationer som gjorts av de senaste pristagarna i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi.

Utställningen utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält, vilket är några av kreativitetens särdrag.

Att jobba med Nobel Creations är en av årets höjdpunkter på Kungl. Musikhögskolan. Det är samtidigt, kreativt, tvärvetenskapligt, konstnärligt och cutting edge rent teknologiskt. Vi får kasta oss ut på djupt vatten tillsammans med andra lärosäten i Stockholm och blir slagna varje år av en överväldigande känsla när allt klaffar och alla delar kommer tillsammans.

säger Hans Lindetorp, adjunkt i musik- och medieproduktion på KMH.

Att få jobba med och tolka något så internationellt stort som Nobelpriset är både spännande och utmanande. Att visuellt tolka dom sex olika priserna på ett sätt som både förmedlar och berättar om inte bara dom individuella priserna, men även deras innebörd är en uppgift som vi på Fotoskolan ser fram mot med stor förväntan.

säger Mats Andrén, kursansvarig på Fotoskolan STHLM.

Låt dig inspireras av de många uttrycken, formerna, materialen, färgerna, tonerna och framförallt skaparlusten. Ta även del av studenternas kreativa process från idé till resultat. Vad inspirerade studenterna och vilka utmaningar möttes de av? Motsvarar resultatet ursprungsidén och vilka val gjordes under processen?

Bakgrund

2011 inledde Nobelmuseet ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Modestudenter fick då i uppdrag att utforska det som förenar Nobelpristagare och modeskapare: kreativiteten. Det resulterade i sex kreationer som visades i utställningen Fashion Innovation. Samarbetet fortsatte med Fashion Innovation 2 och Fashion Innovation 3 (som också inkluderade musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga Musikhögskolan). Med utställningarna Nobel Creations (som visades 2014 och 2015) utvecklade och utökade Nobelmuseet samarbetet med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Resultatet blev större utställningar med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup.

Deltagande studenter

Beckmans Designhögskola

Adam Swärd
Benedicte Eggesbo
Eli Solberg
Emma Alvin
Emma Wåhlin
Enisa Hajdarevic
Erik Olsson
Felicia Åström
Fo Phan
Jannica Hagfors
Jon Allenstam
Kim Linghoff
Pontus Skoglund
Sandra Saeidi
Sofia Isdahl

Fotoskolan STHLM

Alexandra Schuman
Alice Åkerblom
Alma Bengtsson
Amanda Gylling
Anna Nordlander
Fredrika Eriksson
Frida-My Sundqvist
Gina Mannberg
Johan Nilsson
Julia Rajkovic
Martin Beck-Tuvesson
Melina Reid
Nora Tysklind
Oliva Walter Arte
Per Björklund
Sanna Krantz
Åsa Glifberg
Åsa Haleby
Alexander Bergenholtz
Anastasia Mashkovitch
Anna Forsberg
Mireille Becker
Erik Jakobsson Ögnelooh
Hanna Markne
Karin Stenlund
Linn Bergsträm
Linnea Herner
Maddzan Lindblad
Majken Eriksson
Marianne Konakovic
Miriam Ventura
Philip Tolgén
Sofia Mäcs Nielsen
Thilde Dehlsen
Viktor Johansson

Handarbetets Vänner Skola

Akari
Anna-Karin Lindqvist
Arianna Funk
Emelie Ericsson
Emma Holmberg
Johanna Söderquist
Julia Frostell
Lisa Hagström
Lisa Imberg
Sarah Luna

Kungliga Musikhögskolan

Institutionen för Jazz

Calle Stenman
Hanna Bylund
Ingrid Malmén
Jessica Curran
Martin Wirén
Tobias Johansson

Musik- och medieproduktion

Claudia Jonas
Erik Peterson
Felix Brag
Ludvig Klint
Nanno Veen
Simon Sjöstedt
Sophie Verdonk

Deltagande lärare

Beckmans Designhögskola

Ulrika Elovsson

Fotoskolan STHLM

Mats Andrén

Handarbetets vänner Skola

Åsa Pärsson

Kungliga Musikhögskolan

Hans Lindetorp
Johan Ramström
Ola Bengtsson