Nobel Creations handlar om 2015 års Nobelpris med både beskrivande och tolkande element. I utställningen visas föremål som årets Nobelpristagare donerat till Nobelmuseet – med historierna bakom föremålen och berättelser om pristagarna och deras insatser.

Besökaren får också möta unga studenters kreativa förmåga. Med hjälp av mode, musik och design har studenter från Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av årets Nobelpris. Verken är skapelser inspirerade av de upptäckter och prestationer som gjorts av de senaste pristagarna i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi.

Utställningen utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält, vilket är några av kreativitetens särdrag.

Låt dig inspireras av de många uttrycken, formerna, materialen, färgerna, tonerna och framförallt skaparlusten. Ta även del av studenternas kreativa process från idé till resultat. Vad inspirerade studenterna och vilka utmaningar möttes de av? Motsvarar resultatet ursprungsidén och vilka val gjordes under processen?

Att skapa musik till något så stort och spännande som ett Nobelpris är en verklig utmaning för jazzstudenterna vid KMH. Vilken musik kan man improvisera eller komponera för Nobelpris i kemi, eller ekonomipriset till Alfred Nobels minne? Jag kan knappt vänta tills dörrarna öppnar på Nobelmuseet.

Ola Bengtsson, prefekt vid institutionen för jazz på Kungl. Musikhögskolan

Nobel Creations är ett enastående projekt som visar hur forskning och kreativitet är gemensamt för många olika skapande verksamheter. För studenterna på Modeprogrammet blir det ett unikt tillfälle att få samarbeta med studenter från andra program och konsthögskolor, och att få sätta sitt arbete i större sammanhang. Det kommer studenterna ha med sig i sina fortsatta studier, och i sin designverksamhet.

Göran Sundberg, lektor vid Beckmans Designhögskola

Bakgrund

2011 inledde Nobelmuseet ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Modestudenter fick då i uppdrag att utforska det som förenar Nobelpristagare och modeskapare: kreativiteten. Det resulterade i sex kreationer som visades i utställningen Fashion Innovation. Samarbetet fortsatte med Fashion Innovation 2 och Fashion Innovation 3 (som också inkluderade musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga Musikhögskolan).

Med utställningen Nobel Creations, som visades 2014 utvecklade och utökade Nobelmuseet samarbetet med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Resultatet blev en större utställning med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup.

Deltagande studenter

Mode

Fysik: Amanda Borgfors Meszaros, Julia Correia de Verdier
Kemi: Anastasia Jansäter, Antonia Larsson Pihl
Medicin: Joonas Karhumaa, Sissel Kärneskog
Litteratur: Marie Isacson, Matilda Ivarsson
Fred: Dat Dahn, Kim Linghoff
Ekonomi: Felicia Halén Fredell, Robert Jonsson

Musik

Fysik: William Benckert Claesson
Kemi: Björn Eriksson och Jonny Ek
Medicin: Sara Sissay
Litteratur: Oskar Lindvall
Fred: Hanna Bylund
Ekonomi: Liselotte Östblom

Formtolkning

Fysik: Anne Harvala, Charlotte Lorensson, Maria Chifflet
Kemi: Liga Bulmiste, Elin Lindström
Medicin: Jonatan Nilsson, Matilda Beckman
Litteratur: Ella Westlund, Isabell Tapper
Fred: Hanna Wik, Robert Wettebrant
Ekonomi: Emma Stridh, Jim Claesson Zsuppan

Ljudbild

Haukur-Hannes Reynisson, Mattias Viklund, Mika Pohjola

Visuell kommunikation

Frida Borgstedt, Laurens Van Tour, Lisa Borg, Marcus Nystrand

Medverkande lärare

Beckmans Designhögskola

Göran Sundberg, Lektor i modedesign
Annika Berner, Lektor i visuell kommunikation
Jan Loftén, Lektor i form
Morgan Rudberg, Lektor i form

Kungliga Musikhögskolan

Ola Bengtsson, Prefekt, institutionen för jazz
Hans Lindetorp, Adjunkt i musik- och medieproduktion
Peter Schyborg, Adjunkt i musik- och medieproduktion