Nobel Creations handlar om 2014 års Nobelpris med både beskrivande och tolkande element. I utställningen visas föremål som årets Nobelpristagare donerat till Nobelmuseet – med historierna bakom föremålen och berättelser om pristagarna och deras insatser.

Besökaren får också möta unga studenters kreativa förmåga. Med hjälp av mode, musik och design har studenter från Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av årets Nobelpris. Verken är skapelser inspirerade av de upptäckter och prestationer som gjorts av årets pristagare i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi.

Utställningen utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält, vilket är några av kreativitetens särdrag.

Låt dig inspireras av de många uttrycken, formerna, materialen, färgerna, tonerna och framförallt skaparlusten. Ta del av filmmaterialet där studenterna berättar om den kreativa processen från idé till resultat. Vad inspirerade studenterna och vilka utmaningar möttes de av? Motsvarar resultatet ursprungsidén och vilka val gjordes under processen?

Nobel Creations är ett enastående projekt som visar hur forskning och kreativitet är gemensam för många olika skapande verksamheter. För studenterna på Modeprogrammet blir det ett unikt tillfälle att få samarbeta med studenter från andra program och konsthögskolor, och att få sätta sitt arbete i större sammanhang. Det kommer studenterna ha med sig i sina fortsatta studier, och i sin designverksamhet.

Göran Sundberg, lektor vid Beckmans Designhögskola.

Bakgrund

2011 inledde Nobelmuseet ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Modestudenter fick då i uppdrag att utforska det som förenar Nobelpristagare och modeskapare: kreativiteten. Det resulterade i sex kreationer som visades i utställningen Fashion Innovation. Samarbetet fortsatte över Fashion Innovation 2 och Fashion Innovation 3, som även inkludera musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga Musikhögskolan.

Med utställningen Nobel Creations utvecklar och utökar Nobelmuseet sitt samarbete med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Resultatet blir en större utställning med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup.

Deltagande studenter

Mode

Fysik: Johan Balaz, Julie Borch-Christensen
Kemi: Julia Andersen, Sofia Hildebrand
Medicin: Natalie Johansson Strand, Josephine Johnzon
Litteratur: Disa Gadd, Vivianne Kontros
Fred: Daniela Persichetti, Alecsander Rothschild Trägårdh
Ekonomi: Angelica Eichler, Linchao Zhang

Musik

Fysik: Selen Ozan
Kemi: Tippan Phasuk
Medicin: William Benckert
Litteratur: Cosima Lamberth
Fred: Alf Carlsson
Ekonomi: Anna Berglund

Formtolkning

Fysik: Sanna Gripner, Tina Eklund
Kemi: Tim Karlsson, Sara Sjöbäck
Medicin: Kristina Kruuna
Litteratur: Anna Sjöberg Wernersson, Johanna Palm, Malin Berglund
Fred: Vera Panichewskaja, Elina Johansson
Ekonomi: Isa Andersson, Benjamin Curtis

Ljudbild

Anton Näslund, Ivan Höglund, Julia Jonas, Joakim Persson

Visuell kommunikation

Emil Balesic, Linnéa Carlson, Greta Colloca, Liza Forslund, Denise Hedström, Sebastian Örtegren

Medverkande lärare

Beckmans Designhögskola

Göran Sundberg, Lektor i modedesign
Annika Berner, Lektor i visuell kommunikation
Jan Loftén, Lektor i form
Morgan Rudberg, Lektor i form

Kungliga Musikhögskolan

Ola Bengtsson, Prefekt, institutionen för jazz
Hans Lindetorp, Adjunkt i musik- och medieproduktion
Peter Schyborg, Adjunkt i musik- och medieproduktion