Nobelpriset handlar om idéer som förändrar. Det kan vara upptäckter och uppfinningar inom vetenskap, oväntade perspektiv inom litteraturen och kamp för fred och mänskliga rättigheter – den gemensamma nämnaren är att det handlar om att hitta nya sätt att se på världen.

I Nobel Creations har vi bett studenter från Fotoskolan STHLM, Beckmans Designhögskola, och Kungliga Musikhögskolan att utifrån 2017 års Nobelpris hitta sätt att gestalta dessa idéer.

Projektet utforskar det som förenar Nobelpristagare inom vetenskap, litteratur och fred: kreativiteten. Det handlar om modet att tänka annorlunda, att ifrågasätta den rådande ordningen och att kombinera tankar från olika fält så att de ger upphov till en helhet som är större än delarna.

Nobel Creations är ett bra exempel på ett Art & Science-projekt, där konst och vetenskap utforskar och stärker varandra.

Mikael Cronwall, utbildningsansvarig för Fotoskolan STHLM. 


Nobel Creations består av tre olika konstnärliga former: foto, musik och mode.  Modekreationer och musik har visats i en gemensam utställning i samarbete med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan.

Fotoutställningen visades på Konserthuset 1 – 20 december 2017, i Skrapan 1 december 2017 – 7 januari 2018, och i Skärholmen 15 januari – 15 februari 2018. Modekreationerna och musiken visades i Kungl. Musikhögskolans foajé 7 – 14 december 2017.

Bakgrund

2011 inledde Nobelmuseet ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Modestudenter fick då i uppdrag att utforska det som förenar Nobelpristagare och modeskapare: kreativiteten. Det resulterade i sex kreationer som visades i utställningen Fashion Innovation. Samarbetet fortsatte med Fashion Innovation 2 och Fashion Innovation 3 (som också inkluderade musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga Musikhögskolan). Med utställningarna Nobel Creations (som visades 2014 och 2015) utvecklade och utökade Nobelmuseet samarbetet med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Resultatet blev större utställningar med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup. Nobel Creations 2016 visades på Tom Tits i Södertälje och då visades även foto och textilier. Detta i samarbete med Fotoskolan STHLM och Handarbetets vänner skola.

Deltagande studenter

Beckmans Designhögskola

Alida Almberg Bard
Alva Lingestål
Anna-Karin Friberg
Clara Nordwall
Ebba Eriksso
Emilia Utbult
Frida Nilsson
Jade Cropper Anér
Lisa Jacobsson
Rita Haavimb
Robin Stenberg
Robin Söderholm

Fotoskolan STHLM

Alice Åkerblom
Alexandra Schuman
Alma Bengtsson
Amanda Gylling
Anna Nordlander
Fredrika Eriksson
Frida-My Sundqvist
Gina Mannberg
Johan Nilsson
Julia Rajkovic
Melina Reid
Martin Beck
Olivia Walter Arte
Per Björklund
Sanna Krantz
Åsa Glifberg
Åsa Haleby

Kungliga Musikhögskolan

Institutionen för Jazz

Arnar Ingi Richardsson
Axel Berntzon
David Bennet
Ilaria Capalbo
Johan Tengholm
Sofia Lærkfors-Ågren

Musik- och medieproduktion

Andreas Eklundh Pejler
Erica Hallström
Tove Gustafsson
Linnéa Bäcklund
Lisa Gudmundsson
Sara Sayed
Selen Özan
Tove Gustafsson
Yaroslav Polikarpov