Nobel Creations 2021

I det 10-årsjubilerande projektet Nobel Creations från Beckmans Designhögskola i Stockholm, skapar studenter i årskurs 1 vid Modeprogrammet fria tolkningar av Nobelprisen i fysik, kemi, medicin, litteratur och fred samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Kreationerna utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet – modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält.