Medverkande studenter 2020

Amanda Stuwe och Joel Eriksson – Nobelpriset i fysik
Filippa Fuxe och Charlotte Backryd – Nobelpriset i kemi
Johanna Stannow och Emily Duff – Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Julia Weström och Mohammad Ali Yaghoobi – Nobelpriset i litteratur
Anna Lastro och Tim Maksimovic – Nobels fredspris
Astrid Hansson, Emily Gullbo och Karolina Pettersson – Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne