Wole Soyinka fick Nobelpriset i litteratur 1986. Under tillkännagivandeveckan besöker han Stadsbiblioteket och berättar om sitt författarskap, med verk ofta rotade i Nigeria och i Yoruba-kulturen. Soyinka är starkt samhällsengagerad och en uttalad kritiker av diktatur, vilket har resulterat i såväl fängelsestraff som exil.

Intolerans har blivit världens styrande ideologi idag”

Samtalet hålls på engelska och har fri entré.