Mänsklighetens största nytta är ett skolprogram till museets stora temautställning med samma namn, som öppnade i oktober 2019. Med utgångspunkt i utställningen och filmade forskarintervjuer får eleverna diskutera och ta ställning till hur vetenskaplig och teknisk utveckling, humanitära insatser och aktivism påverkar arbetet med de globala målen. Programmet inleds med inspiration från Malala Yousafzaï och hennes modiga tal i FN, och avslutas med att eleverna gruppvis får hålla egna tal riktade till FN:s generalförsamling.

 

Utställningen Mänsklighetens största nytta fokuserar på fyra områden av stor vikt för att bygga en hållbar framtid: Rädda liv, Mätta mänskligheten, Skydda planeten och Sammankoppla världen. Nobelprisbelönade insatser och aktuella frågor inom livsmedelsförsörjning, hälsa, miljö, klimat och IT presenteras med foto, grafik och föremål