Foto: Marc Riboud
Fredsmarsch mot Vietnamkriget i Washington, DC 1967.

Om utställningen

Utställningen Making Peace är producerad av Internationella fredsbyrån (IPB), och  presenterar den internationella fredsrörelsen i vid bemärkelse. I ett drygt hundratal fotografier i stort format speglas de svåra frågor vår värld ställts och står inför när det gäller vapen, konflikter, orättvisor och miljöhot. Bilderna visar krigets fasor och människor i nöd, men också befrielse och återuppbyggnad.

Utställningen lyfter fram fredens förutsättningar och visar hur fredsrörelsens människor och organisationer har format och påverkat den historiska utvecklingen under det senaste århundradet. Den visar hur, trots två världskrig och en rad blodiga konflikter, en rad framgångar i kampen för fred också har nåtts. Utställningen vill väcka engagemang – den vill inge hopp och kraft och inte uppgivenhet.

För att fred skall kunna uppnås lyfts fem olika områden fram i utställningen.

  • Nedrustning och icke-våld
  • Förebyggande och lösning av konflikter
  • Social och ekonomisk rättvisa
  • Mänskliga rättigheter och demokrati
  • Miljö och hållbar utveckling

I utställningen porträtteras också en rad personer som gjort insatser för fred, däribland åtskilliga Nobelpristagare.

Om Internationella fredsbyrån (IPB)

Internationella fredsbyrån (IPB), som har en sammanhållande funktion för ett nätverk bestående av 320 fredsorganisationer i 70 länder. Internationella fredsbyrån som grundades 1892 tilldelades 1910 Nobels fredspris och Making Peace producerades ursprungligen till 100-årsminnet av detta. Tretton företrädare för organisationen har också tilldelats fredspriset. Exempelvis är det 2013 jämnt hundra år sedan Internationella fredsbyråns dåvarande ordförande Henri La Fontaine tilldelades priset.

Utställningsproducent är Ashley Woods/REAL Exhibition Development.

Making Peace i Stockholm genomförs med stöd av PostkodLotteriet. Utskrifterna är gjorda med stöd av HP.