Vad är litterär revolt? Kan litteratur förändra världen? Att läsa och skriva är en långsam sysselsättning som oftast sker i ensamhet. Ändå har skrivandet och läsandet av litteratur sedan lång tid tillbaka setts som något hotfullt. Texter har censurerats och förbjudits, författare har hotats, förföljts och till och med fängslats för det de skriver.

I fotoutställningen Litterär revolt – bilder av Nobelpristagare i litteratur skildras tolv Nobelpristagare i litteratur genom den spanske fotografen Kim Manresas bilder. Författarna har använt sitt skrivande som ett sätt att ifrågasätta, skapa förändring och göra motstånd. Genom sin litteratur har de arbetat för att skapa och upprätthålla utrymmen för det fria ordet.

Wisława Szymborska Photo: Kim Manresa

I utställningen ställer vi frågan om hur litteraturens kraft att förändra världen kan ta sig uttryck hos enskilda författarskap, och visar exempel på författare som har uppmärksammats för sin förmåga att skaka om sina läsare. Deras sätt att skriva och verka som författare har fått olika följder beroende på i vilket samhälle de har varit verksamma, vissa har tvingats att skriva i exil.

En del kan verka uppenbara, som Svetlana Aleksijevitj och Herta Müller, medan andra författarskap vid en första anblick kan verka ofarliga. Wisława Szymborskas vardagsnära och ibland humoristiska poesi kan verka långt ifrån motstånd och revolt, men uttrycker ett frihetsideal som värjer sig mot tvärsäkra ideologier.

José Saramago Photo: Kim Manresa

Fotografen Kim Manresa är baserad i Barcelona och arbetar i en dokumentär stil med ett starkt socialt engagemang. I sina fotografiska reportage följer han ofta människor som kämpar för sig själv eller andra. Under ett tiotal år har Manresa tillsammans med journalisten Xavi Ayén har Manresa intervjuat Nobelpristagare i litteratur kring deras sociala engagemang, vilket resulterade i boken Rebeldía de Nobel. Det är dessa reportage som utgör grunden för utställningen.

Utställningen produceras i samarbete med curatorn Miguel Angel Invarato. Alla bilder är © Kim Manresa.


De Nobelpristagare vars författarskap lyfts fram i utställningen är följande (året för Nobelpriset i litteratur inom parentes): Svetlana Aleksijevitj (2015) Dario Fo (1997) Nadine Gordimer (1991) Imre Kertész (2002) Doris Lessing (2007) Toni Morrison (1993) Herta Müller (2009) Orhan Pamuk (2006) Kenzaburo Oe (1994) José Saramago (1998) Wole Soyinka (1986) Wisława Szymborska (1996).