Paul Ehrlich var en av pionjärerna i den forskning om immunförsvaret som växte fram under slutet av 1800-talet. Ehrlich var den som först använde termen “antikropp”.

Paul Ehrlich samarbetade med Emil von Behring i utvecklingen av serumterapi, men fick inte del av det Nobelpris i fysiologi eller medicin som tilldelades Behring 1901. Ehrlich fick i stället dela 1908 års medicinpris med Ilja Metjnikov för deras upptäckter om immunförsvaret.

Ehrlich var också nära vän med en annan av pionjärerna i forskningen om immunförsvaret – Robert Koch. Denne hade fått 1905 års medicinpris för sina studier om tuberkulos.

Skämtteckningen visar Emil von Behring som serverar blodserum direkt från hästar. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images Lustigen Blattern Publicerad: 1894

När vi angrips av virus eller bakterier går immunförsvaret till motangrepp. Bland annat bildas antikroppar. Dessa kan sedan finnas kvar i blodet och ge immunitet mot senare angrepp. Emil von Behring och andra forskare visade på 1890-talet att antikroppar genom blodvätska, serum, kunde överföras från en människa eller ett djur till andra människor som också blev immuna. Behring lanserade år 1900 serum från immuna hästar som metod för att bota och förebygga sjukdomen difteri.

Emil von Behring tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1901.

För att bekämpa alla virus, bakterier och skadliga ämnen vi kan utsättas för krävs kapacitet att producera en enorm mängd olika antikroppar. Produktionen av antikroppar styrs av gener, men antalet gener är mycket mindre än antalet olika antikroppar som kan produceras.

Tonegawa visade 1976 hur detta är möjligt. Det genetiska materialet i B-celler, en sorts vita blodkroppar, har en förmåga att förflytta sig och bilda nya kombinationer samtidigt som B-cellen utvecklas till att producera antikroppar.

Susumu Tonegawa tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1987. Nobelförsamlingen vid Karoliska Institutet angav i sin förklaring till priset att Tonegawas upptäckter har ökat vår kunskap om hur immunförsvaret är uppbyggt. De öppnar också möjligheter att genom vaccinationer stärka immunförsvarets reaktion mot sjukdomsalstrande mikroorganismer – och även att motverka oönskade reaktioner från immunförsvaret.