I programmet Kreativitet får eleverna exempel på vad kreativitet kan vara hos Alfred Nobel, samt olika Nobelpristagare, men också fundera på vad kreativitet är hos sig själva. 

Genom kreativa övningar och någon film stimuleras eleverna till diskussion om kreativitet. Hur ser den egna kreativa processen ut? 

Nobelpristagarnas arbete fungerar som tankeväckande exempel. Deras väg till Nobelprisen understryker att den kreativa processen är högst individuell, men också att det finns vissa gemensamma nämnare. 

Lgr 22 

  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
    Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.