Utopian Stories är ett projekt som drivs av Nobel Prize Museum tillsammans med forskare från Göteborgs universitet och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Kontaktpersoner

Litteraturforskare Camilla Brudin Borg från Göteborgs universitet kommer att analysera de många insamlade framtidsberättelserna och sammanfatta materialets olika möjliga framtidsvärldar.
camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Professor Alasdair Skelton från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet kommer att undersöka och visualisera vad olika slags omställningar sparar i klimatavtryck, både de förändringar vi gjort under pandemitiden men också i de möjliga framtider som de utopiska berättelserna målar fram.
alasdair.skelton@geo.su.se

I projektgruppen finns även:

Marianne Loor, Kommunikatör, Lunds universitet

Katriina Siivonen, universitetslektor och Vice direktör, Institutet för framtidsforskning vid Åbo universitet, Finland

Janne Wikström, Projektchef vid Hanaholmens Hana-Academy – Utbildnings- och forskningspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland