Delas mellan Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna för för utveckling av en metod för genomeditering.

Klippt ur den genetiska koden, en klänning med två sammanlänkande delar. Det genetiska arvet vi alla bär med oss och den nya identiteten, organiskt formad av våra händer och hjärtan. En skapelse som består av hopp om en bättre framtid än det vi lämnar efter oss. Ett ömtåligt arv som vi alla måste hantera varsamt när vi nu tar steget in i en ny era med möjligheten att skriva om livets kod.

Was awarded jointly to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudnafor the development of a method for genome editing.

Cut out of the genetic code, a dress of two parts linked to each other. The heritage we all carry with us and the new identity, organically shaped by our hands and hearts. A creation of hope for a greater future – that is what we leave behind. A delicate legacy for all of us to handle with care as we are entering a new era with capabilities to rewrite the code of life.