Idéer och uppfinningar är ett skolprogram för anpassad grundskola årskurs 1–9. Det erbjuds till klasser som kan ta sig till Nobelprismuseet i Stockholm.

Museibesöket fokuserar på Alfred Nobel och Nobelprismuseet och avslutas med att eleverna utför ett experiment med fokus på den naturvetenskapliga arbetsmetoden.

Förutom besöket på Nobelprismuseet finns förslag på för- och efterarbete med koppling till besöket. Samtligt material är kopplat till Lgr 11.

Programmet togs fram under 2014 i samverkan med representanter för Specialpedagogiska skolmyndigheten och utvärderades av ett flertal testklasser.

 

 

 

Material för för- och efterarbete