Välkommen till ett samtal om hur man kan förmedla vetenskap på olika sätt. Samtalet har tagits fram i ljuset av miljö- och klimatforskaren Johan Rockströms medverkan i Performance Lecture: Om vår stund på jorden på Dramaten. Medverkar i samtalet gör även Nobelpristagaren Richard J. Roberts och Anna Sjöström Douagi, programchef på Nobel Prize Museum. Du får möjlighet att lyssna till konkreta exempel på hur man kan arbeta för att nå ut med forskningsresultat och skapa ett intresse och en nyfikenhet för vetenskap, bland annat kring klimatet.

Forskaren Johan Rockström arbetar outtröttligt med att få beslutsfattare och allmänheten att förstå klimatfrågan och visa på vetenskapliga fakta samt tydliga exempel på vad för beslut som behöver tas framöver. Hans medverkan i föreställningen Om vår stund på jorden är ett sätt att testa nya vägar att nå ut. Samarbetsprojektet Performance Lecture är skapat med syfte att knyta samman vetenskapliga resultat med teaterns verktyg för att göra innehållet engagerat och skapa en känsla av angelägenhet.

Richard J. Roberts fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1993 för upptäckten av hur en och samma gen kan ge upphov till flera olika proteiner. Roberts har även arbetat aktivt med att förmedla vad genmodifierade växter är och hur de kan bidra med för att försörja mänskligheten med föda. Han är också mycket engagerad i mänskliga rättigheter och samlar pristagare i olika initiativ för att lyfta frågor och för att använda kraften hos Nobelpristagarna i att få folk att lyssna.

Anna Sjöström Douagi arbetar med att utveckla nya Nobelprisprogram och format och är bland annat initiativtagare till Performance Lecture-samarbetet mellan Dramaten och Nobel Prize Museum. Douagi bor för tillfället i Washington DC och arbetar också med ett större digitalt möte som kommer att äga rum i april 2021. Mötet Nobel Prize Summit: Our planet, Our future kommer att samla Nobelpristagare, forskare, beslutsfattare och unga ledare för att belysa vad som behöver göras för att mänskligheten ska överleva på jorden.