Hiv, som är en förkortning av humant immunbristvirus, är ett sexuellt överförbart retrovirus som angriper vårt immunförsvar. En obehandlad infektion leder slutligen till aids, eller förvärvat immunbristsyndrom som det heter på svenska. År 2008 tilldelades de franska forskarna Luc Montagnier och Françoise Barré-Sinoussi Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av humant immunbristvirus.

Här kan du se en intervju där Françoise Barré-Sinoussi berättar om hur det är att träffa patienter som drabbats av det virus hon upptäckte.

 

Klassen retrovirus som hiv tillhör, är ett virus som infogar sina gener i värdcellens arvsanlag. När virusgenerna har blivit infogade i arvsanlagen, kan värddjuret, i det här fallet den smittade människan, aldrig bli av med viruset utan kommer bära på viruset i resten av sitt liv.

Däremot kan moderna behandlingar med bromsmediciner hålla virushalten i blodet på en så låg nivå att immunförsvaret inte slås ut, och den smittade inte utvecklar aids. I dag är den förväntade livslängden för hivpositiva i Sverige under behandling i stort sett densamma som för icke hivsmittade.

Men alla har inte tillgång till dessa bromsmediciner. Man beräknar att ungefär 37 miljoner människor världen över är smittade av hiv, och viruset har hittills skördat cirka 35 miljoner människoliv. 2018 beräknades över 4 000 människor smittas av hiv varje dag, och varje dag beräknades omkring 2 000 människor dö i sjukdomar relaterade till hiv.

Förutom sin grundforskning om hiv-viruset har Françoise Barré- Sinoussi engagerat sig i hälsovården i låg- och medelinkomstländer. Hon har arbetat med Världshälsoorganisationen WHO och utvecklat vetenskapliga samarbeten med flera länder i Afrika och Asien. Under en längre vistelse i Vietnam på 1990-talet besökte hon Thang Long Water Puppet Theater i Hanoi och fick där dessa dockor av vietnamesiska kolleger. För henne representerar för de vardagsliv, kultur och traditioner som hon personligen lärt sig mycket av, och även hennes kärlek till teatern. Dockorna har donerats till Nobelprismuseet av Françoise Barré-Sinoussi.